Kormányhatározat egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok végrehajtásának felelőseiről

„A Kormány
1. elrendeli, hogy az Új Széchenyi Terv keretén belül megvalósuló Elektronikus Közigazgatás Operatív Program(EKOP) 2011–2013. évi akciótervében nevesített – melléklet szerinti – kiemelt kormányzati informatikai projektek, gyors és hatékony végrehajtása a mellékletben meghatározott felelősségi rendben történjen;
Felelős: a melléklet szerinti miniszterek
Határidő: a mellékletben foglalt megvalósítási határidők

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a Postai Agóra megoldások, valamint a hibrid és inverz hibrid kézbesítési módok széles körű alkalmazásáról, ennek érdekében intézkedjenek a szolgáltatóval kötendő egyedi szolgáltatási szerződéseknek a 2014. évi költségvetésben történő megtervezésérõl;
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: 2013. május 31.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a hibrid és inverz hibrid kézbesítési módoknak a közigazgatási szervek levelezésében történő széleskörű elterjesztése, továbbá a Postai Agóra megoldás – a rurális térség lakosságától érkező ügyintézési igények befogadása – gyakorlati megvalósítása és legalább öt évig történő fenntartása érdekében, készítsék el a Magyar Posta Zrt.-vel megkötendő közszolgáltatási szerződések tervezetét. A projektek megvalósításához szükséges fejlesztésekkel együtt járó beruházási kiadások megfelelő ellentételezése érdekében a Kormány európai uniós támogatások felhasználást is lehetővé teszi az Új Széchenyi Terv keretén belül megvalósuló Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 2011–2013. évi akciótervében e célokra meghatározott források terhére. Az elszámolható működési költségek ellentételezése a közszolgáltatási szerzõdésben rendezendő, a kedvezményezettek nevesítésére az EKOP 2011–2013. akciótervében kerül sor;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. január 31. a közszolgáltatási szerződés kidolgozása, 2013. december 31. a megvalósítás és 2018. december 31. a fenntartás tekintetében

4. felkéri a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, hogy az 1–3. pontban meghatározott feladatok teljesítése érdekében az e kormányhatározatban megjelölt felelősök számára szakmai iránymutatást és segítséget nyújtson.

A kiemelt projekt neve:
1. Központi és egyéb közbeszerzési és beszerzési folyamatokat támogató ASP rendszer
Tervezett forrás:
ÚSZT EKOP
Szakmai felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Feladat végrehajtására kijelölt szervezet:
Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve” 1. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidő

A kiemelt projekt neve:
2. Határon túli magyarságot szolgáló közigazgatási szolgáltatások fejlesztése
Tervezett forrás:
ÚSZT EKOP
Szakmai felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Feladat végrehajtására kijelölt szervezet:
Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve” 1. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidő

A kiemelt projekt neve:
3. e-Befogadás
Tervezett forrás:
ÚSZT EKOP
Szakmai felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter
Feladat végrehajtására kijelölt szervezet:
Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve” 2. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidő

A kiemelt projekt neve:
4. Postai Agóra
Tervezett forrás:
ÚSZT EKOP
Szakmai felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter
Feladat végrehajtására kijelölt szervezet:
Magyar Posta Zrt.
Határidő:
1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve” 2. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidő

A kiemelt projekt neve:
5. Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer
Tervezett forrás:
ÚSZT EKOP
Szakmai felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter
Feladat végrehajtására kijelölt szervezet:
Magyar Posta Zrt.
Határidő:
1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve” 1. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidő”

Forrás:
A Kormány 1146/2012. (V. 10.) Korm. határozata egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok végrehajtásának felelőseiről, Magyar Közlöny, 2012. évi 56. szám, 2012. május 10., 9308-9309. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.