Skip to main content
közigazgatás: magyar

Beváltotta a reményeket a rendkívüli horderejű átalakítás

Szerző: 2013. január 14.No Comments

„A katasztrófavédelem rendkívüli horderejű és óriási léptékű átalakuláson ment át tavaly, az eddigi eredmények alapján a rendvédelmi integráció és az ehhez kapcsolódó új hatósági és műveletirányítási szemlélet beváltotta a hozzá fűzött reményeket – értékelte az elmúlt évi tevékenységüket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vezetője az MTI-nek adott interjújában.

Bakondi György emlékeztetett arra, hogy a 2012. január elsejével hatályba lépett új katasztrófavédelmi törvény alapján egységes rendszerben, április elsejétől pedig új struktúrában látják el feladataikat az állami irányítás alá került tűzoltóságok, és egy októberi finomhangolást követően december végével lezárult az átalakítási folyamat.

Az építkezés és a működtetés éve
Az altábornagy azt mondta: a szervezetileg és struktúrájában is átalakított katasztrófavédelem működésének minden részelemét ugyan még nem lehet elemezni, de a közbiztonság növelése érdekében végrehajtott változás már most beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A rendszer jól működik, hatékonyabb, és ennek köszönhetően a megelőzésben és a káresemények csökkenésében is pozitív az elmozdulás – jelentette ki. A főigazgató a 2011-es évet a megalapozás és a jogalkotás évének nevezve utalt arra, hogy 260 új vagy jelentősen módosult jogszabály és ugyanennyi belső szabályzat alapján kellett átalakítani az OKF szervezetét. A tavalyi évet az építkezés és a működtetés évének nevezte.

A szervezet gyökeres átalakítására irányuló bírálatokra utalva a főigazgató megjegyezte: társadalmi szükséglet volt, hogy a katasztrófavédelem, benne a tűzoltóságok, a polgári védelem és a megalakított iparbiztonsági hatóság országos hatáskörű rendvédelmi szervvé váljon, biztosítva az állampolgárok vagyontárgyainak védelmét, a tűzbiztonság növelését, segítve a gazdaság működését.

Gyors létszámtöbbszörözés
Bakondi György kifejtette: a katasztrófavédelem új, speciális, végrehajtás-centrikus, egységes vezetéssel és arculattal rendelkező rendvédelmi szervvé alakult, olyan jogosítványokkal, amelyekkel más hatóságok nem rendelkeznek. Az OKF-felügyelő (supervisor) hatósági szerepkört is betöltve irányíthatja a több hatóság közreműködésével zajló ellenőrzéseket, helyi, területi és országos szinten vezető szerepet tölt be a védelemigazgatásban, kihirdetett veszélyhelyzetben átveszi az irányítási feladatokat, és ezekben a helyzetekben kiadott közleményeit a média köteles megjeleníteni, valamint az önkéntes és a köteles polgári védelem létrehozásával képes gyors létszámtöbbszörözésre.

Saját fejlesztés és gyártás
A múlt év első negyedében az önkormányzatoktól átvették az állami irányítás alá került hivatásos tűzoltóságok vagyontárgyait, átalakították és megyei szintre csökkentették a korábban 132 helyen működő gazdálkodást, megyei műveletirányítási központokat hoztak létre. Emellett új vezetésirányítási rendszert alkottak, a 15-17 év átlagéletkorú és 32-féle típusból álló járműpark cseréje és felújítása miatt átvették a Heros Zrt.-t, amely saját fejlesztéssel és gyártással valósítja meg a járművek javítását és gyártását, valamint régiós és helyi szinten a járművek szervizelését – sorolta Bakondi. Megjegyezte, csak a múlt évben az önkormányzatok előirányzott költségvetését megtízszerezve 4 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre.

A katasztrófavédelmi kirendeltségek és őrsök, a hivatásos speciális mentőkből álló, nemzetközi minősítést is szerzett Hunor nemzeti, az önkéntesekből álló megyei szintű Huszár mentőcsapatok, valamint a saját megyei szintű egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági központok létrehozása mellett rendkívüli előrelépésnek nevezte az OKF vezetője a veszélyes üzemeknek, a veszélyes anyagok szállításának és a kritikus infrastruktúráknak a felügyeletét ellátó egységes iparbiztonsági hatóság megalakítását.

Földön, vízen és levegőben
Az új hatóság – a katasztrófavédelem többi ágához hasonlóan – országos, megyei és járási szinten működve a földön, vízen és levegőben szállított, évi több tízmillió tonna árut mozgató és raktározó cégeket, járműveket, telephelyeket ellenőrizheti, felügyelheti, és szükség esetén szankcionálhatja. A főigazgató kiemelte a kockázatelemzésen alapuló reagálóképességüket, a költséghatékony és szakmaorientált gazdálkodást, az új típusú képzési rendszert és a hagyományápolás érdekében tett intézkedéseket.

A megelőzési feladatok fontosságát hangsúlyozva, a két évvel ezelőtti vörösiszap-katasztrófára emlékeztetve elmondta: minden, a megelőzésre fordított forint megtérül, hiszen katasztrófa esetén a kárfelszámolásra tíz, a helyreállításra pedig további száz forintot kell költeni.

Az információáramlás hatékonysága
Az idei év legfontosabb feladatai között Bakondi György a belső rendszer információáramlásának hatékonyságnövelését, a hatósági és mentési szinteken egy reális teljesítményértékelési rendszer bevezetését, valamint az alapképzés és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem három katasztrófavédelmi képzési rendszerének és színvonalának fejlesztését, a technikai eszközök és ingatlanok fejlesztését, és újabb katasztrófavédelmi őrsök létrehozását említette.

Az altábornagy azt mondta, szemléletváltásra van szükség a hivatásos szervezeteken belül, ami eddig nagyon nehezen ment. Meggyőződése azonban, hogy az átalakítást mindenki pozitív változásként értékeli, és belátja, hogy az új, rendvédelmi szervvé alakult katasztrófavédelem karrierlehetőséget és biztos egzisztenciát, munkahelyi és társadalmi megbecsülést ad a szervezethez tartozó, egyre fiatalodó állománynak.”

Forrás:
Beváltotta a reményeket a rendkívüli horderejű átalakítás; Magyar Nemzet; 2013. január 13.