Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Két kormányhatározat a kormányablakokról

Szerző: 2013. április 5.No Comments

„A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján, a kormányablakok kialakítása érdekében 3700,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint;

2. a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglalt beszerzési tilalom alól felmentést ad a kormányablakok fizikai kialakításához szükséges beszerzések vonatkozásában;
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával gondoskodjon arról, hogy a kormányablakok kialakításához további legfeljebb 3525,0 millió forint 2013. év második féléve során rendelkezésre álljon…”

„1. Hatályát veszti a Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozat 3. pontja…”

Forrás:
A Kormány 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozata a kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról; Magyar Közlöny; 2013. évi 58. szám, 2013. április 5.; 49420-49421. oldalak (pdf)
A Kormány 1179/2013. (IV. 5.) Korm. határozata a Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozat 3. pontjának hatályon kívül helyezéséről; Magyar Közlöny; 2013. évi 58. szám, 2013. április 5.; 49422. oldal (pdf)