Felülvizsgálták az adatok és információk szolgáltatásának szabályozását

„A napokban zárul az Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata című, ÁROP 1.2.17. számú projekt, melynek célja egy, a jogalkotók munkáját támogató javaslatok, döntést előkészítő szakmai iránymutatásokat tartalmazó szakmai anyag létrehozása volt. A projekt végrehajtása során legalább 30 magyar nyilvántartás felülvizsgálata történt meg. Az elkészült szakmai anyagra támaszkodva kezdheti meg a jogalkotás az egységes szabályok átültetését.

Az adatokat számos attribútum jellemzi, de közös bennük, hogy adatbázisokba tömörülve az államigazgatás rendelkezésére állnak. Ahhoz, hogy „jól kereső”, gazdaságos adatokká váljanak, komoly szakmai követelményeknek kell megfelelniük. Jelenleg szigorú előírások szabályozzák az adatbázisok másodlagos piaci felhasználhatóságát, ennek vizsgálatát végzeték el a most zárult projekt keretében.

Az Európai Parlament és a Tanács a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelve (PSI – Public Sector Information) kötelező előírásokat tartalmaz a közszférában rendelkezésre álló adatok széles körű felhasználhatóságának biztosításáról. Az irányelv elsődleges célja az adatokon alapuló szolgáltatások „piacosításának” elősegítése, mivel a jelenlegi szabályozások nem fedik le maradéktalanul az állami adatok gazdasági célú hasznosításával kapcsolatos valamennyi területet.

A projektben szerepet kaptak a nemzetközi jó gyakorlatok, illetve azok összefoglalása és kiértékelése. Ezek a tapasztalatok segítették a piaci alapú adatszolgáltatás adatvédelmi követelményeinek, a közhitelesség fenntartásának, a közszféra és a magánszféra közötti megállapodások vizsgálatának, illetve az egyes, jellemzően ingyenes adatközzétételre használt portálok jellemzőinek egységes kialakítását. A projekt során a végrehajtók feltárták az adatháttér szolgáltatására vonatkozó kötelezettségeket (különös tekintettel az EU irányelvre), valamint piackutatást végeztek a másodlagos hasznosítási lehetőségek beazonosítására.

A projekt eredményeire támaszkodva készült el az a szakmai anyag, amely – az uniós irányelvnek való megfelelésen túl – a magyar szabályozási környezetben egységes elvek szerint, optimális módon rendezi a közszférában rendelkezésre álló adatok másodlagos felhasználásának kérdését.

A fenti feladatokat az Új Széchenyi Terv keretén belül, „Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata” című, ÁROP 1.2.17 kódszámú projektben, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, 80.000.000 Ft támogatási keretösszegből valósították meg.”

Forrás:
Felülvizsgálták az adatok és információk szolgáltatásának szabályozását; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. augusztus 23.

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.