Már a levéltárakra is érvényes a PSI irányelv

„Az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa június 26-án elfogadta azt a módosítást, amely a közszféra információinak másodlagos felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv hatályát kiterjeszti a könyvtárakra (ideértve az egyetemi könyvtárakat is), a múzeumokra és a levéltárakra.

A módosítás korlátozásokat is tartalmaz, kiveszi az irányelv hatálya alól az egyébként is korlátozottan megismerhető iratokat, így magától értetődően a minősített iratokat és a szellemi tulajdonjoggal érintett alkotásokat. Ami a levéltárak számára ennél a körnél is fontosabb, az irányelvet a személyes adatok védelmére vonatkozó elvek (ld. 95/46/EK) teljes körű figyelembevétele mellett kell végrehajtani és alkalmazni.

A közszféra információinak további felhasználására vonatkozó szabályok 2003-ban történt elfogadása óta ugrásszerűen megnövekedett az adatok, köztük a nyilvános adatok mennyisége, új típusú adatok keletkeznek és kerülnek az intézményekbe. A gyors ütemű technológiai fejlődés új szolgáltatások és új alkalmazások megjelenését tette lehetővé, amelyek az adatok felhasználásán, összesítésén és összevetésén alapulnak. A módosítás célja, hogy az adatok további felhasználása által kínált gazdasági és társadalmi lehetőségeket jobban ki lehessen aknázni.

Az indoklás kiemeli: „A könyvtárak, múzeumok és levéltárak jelentős mennyiségű, értékes közigazgatási információforrásokat tárolnak, különösen azóta, hogy a digitalizálási projektek megsokszorozták a köztulajdonban lévő digitális anyagok mennyiségét. A kulturális örökséget magában foglaló gyűjtemények és a kapcsolódó metaadatok a digitális tartalommal bíró termékek és szolgáltatások potenciális alapjai, és óriási lehetőségeket hordoznak magukban az innovatív további felhasználás számára olyan ágazatokban, mint a tanulás és az idegenforgalom. A köztulajdonban lévő kulturális anyagok további felhasználási lehetőségeinek növekedése többek között lehetővé fogja tenni az uniós vállalkozások számára, hogy potenciáljukat kihasználják és hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez.”

A közgyűjteményekben folyó digitalizálás „fontos eszköz annak biztosítására, hogy a kulturális anyag szélesebb körben hozzáférhető és a továbbiakban is felhasználható legyen oktatás, munkavégzés vagy szórakozás céljából. Emellett jelentős gazdasági lehetőségeket is kínál, lehetővé téve a kulturális anyag digitális szolgáltatásokba és termékekbe történő beépítését”.

Az irányelv immár a közgyűjteményi szférára vonatkozó érvényességgel határozza meg a köztulajdonban lévő kulturális anyag további felhasználására vonatkozó nemzeti szabályok és gyakorlatok harmonizációjának minimumát, ideértve a technikai feltételekkel és a finanszírozással kapcsolatos alapvető elveket is.”

Forrás:
Már a levéltárakra is érvényes a PSI irányelv; Magyar Nemzeti Levéltár; 2013. július 7.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, művelődés
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.