A tervek szerint három kormányablak működik majd a XIII. kerületben

„A járások megalakulásával 2013. január 2-án a Lehel Csarnok galéria szintjének déli részén kezdte meg működését Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalának Okmányirodai Osztálya, a Gyámhivatal és a Hatósági Osztály pedig az északi részen kapott helyet. A legtöbb feladat az okmányirodára hárul, ezért a Hatósági Osztályról szükségessé vált ügyintézők átcsoportosítása – mondta Dr. Bódi-Dancs Anita, a XIII. kerület hivatalvezetője.

Év elején a XIII. kerületben is létrejött az úgynevezett kerületi (járási) hivatal. A hozzá tartozó Okmányirodai Osztályon hivatalos ügyfélfogadást csütörtök kivételével minden nap tartanak, de az elkészült okmányokat ezen a napon is kiadják, sőt egyedülálló módon ügyfélfogadási időn kívül csütörtökönként a nagycsoportos óvodásokat is fogadják, hogy iskolakezdésre elkészüljön a diákigazolványuk. Ezzel a szülők válláról veszik le a bejelentkezés és ügyintézés gondját. Az Okmányirodai Osztály hatáskörébe tartoznak a személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél és egyéb okmányok készítése, de ők intézik a közlekedésigazgatási ügyeket és a népességnyilvántartást is. Ezen az osztályon jelenleg 32 fő dolgozik, ezzel a létszámmal szolgálják ki a kerület több mint 117.000-fős lakosságát. Ez az osztály bonyolítja le a legnagyobb forgalmat, heti átlagban 2500 körüli ügyintézéssel, ennek oka, hogy jelentös a kerületben az autókereskedések száma továbbá az Országos Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőrkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a Fővárosi Vízművek és az Országos Mentőszolgálat gépjárműparkjának ügyeit is itt intézik. Az ügyintézéshez időpontot kell foglalni, melyet meg lehet tenni személyesen, telefonon és interneten. A telefonos bejelentkezést megkönnyítette, hogy egy ügyintéző csak ezzel foglalkozik.

Az elmúlt nyolc hónap tapasztalatai alapján szükségessé vált a Hatósági Osztályról ügyintézők átcsoportosítása, mivel az okmányiroda feladatköre 2013.március 1-től kibővült az állampolgársági ügyek intézésével – mondta a hivatalvezető. A Hatósági Osztályon a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az időskorúak járadéka és az ápolási díj megállapítása történik, illetve ide tartoznak még egyéb hatósági ügyek, ilyen pl. az iskolai beiratkozás kötelezettségének az ellenőrzése és a szakértői vizsgálaton való megjelenésre kötelezés, ezeket a feladatokat jelenleg 14 kormánytisztviselő végzi.

A Hatósági Osztály mellett a csarnok északi részén foglal helyet a Gyámhivatal, amely jelenleg kilenc fővel fogadja a kerület lakosságát, Dr. Bódi-Dancs Anita szerint a lakosságszámot tekintve kevés az ügyintézői létszám. A Gyámhivatalhoz tartoznak a gyermekvédelmi ügyek (védelembe vétel, az átmeneti és tartós nevelésbe vétel), a cselekvőképességet érintő gondnoksággal kapcsolatos eljárások, valamint szülői felügyelettel, gyámsággal kapcsolatos ügyek illetve a kiskorúak vagyoni ügyei.

A Munkaügyi Kirendeltség illetékességi területe a XIII. kerület jelentős létszámú lakosságán kívül a VI. kerület munkanélküli lakosságára is kiterjed. Jelenleg ez összesen 4400 fő, a közfoglalkoztatásban pedig 232 fő vesz részt, ez a hivatal vezetője szerint nem rossz adat.

Az elmúlt időszakban két hónapig mérték az ügyfelek ügyintézéssel kapcsolatos elégedettségét, ez idő alatt közel 700 ívet töltöttek ki az itt élők. A szakmai felkészültséget, segítőkészséget jónak értékelték, az ötös skálán négy-öt ponttal jutalmazták, viszont az ügyfélváró szűkösségét észrevételezték, melyre figyelemmel már történtek intézkedések.

Nagyon jó az együttműködés Budapest Főváros Kormányhivatalával, két hetente tartanak a hivatalvezetőknek értekezletet és maximális támogatást kapnak tőlük – hangsúlyozta a stúdió vendége.

A járások megalakulásával a hivatalvezetők lettek a Helyi Védelmi Bizottság elnökei, a hivatalvezető helyettes pedig a HVB titkára.

A kormányablak megnyitásban elől járnak, hiszen a Teve és a Visegrádi utcában már működik és év végére a tervek szerint a Gács utcai Tescóban is nyílik még egy. A kormányablak ügyintézöi képzést tekintve a középfokú végzettségű munkatársak már levizsgáztak, a felsőfokúak most ülnek az iskolapadban és ez év decemberében vizsgáznak. Belső szakmai képzések hetente zajlanak, annak érdekében, hogy az új jogszabály változásokat megbeszéljék, ezzel is emeljék a szakmai színvonalat az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálása érdekében – zárta szavait Dr. Bódi-Dancs Anita.”

Forrás:
A tervek szerint három kormányablak működik majd a XIII. kerületben; OrientPress; 2013. szeptember 10.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.