A digitális kormányzat nagyjából egyenlő a működő e-kormányzattal

„Csaknem minden nap felbukkan egy hír a „digitális kormányzat”-ról (digital government). Mindenütt sorban valamilyen digitális tervet készítenek, vagy éppen a megvalósítás közepén vannak. Nehéz megkerülni az érzést, hogy ez hasonló folyamat, ami már egyszer lejátszódott az e-kormányzatnak nevezett

Ismét felbukkannak az egykori híres e-kormányzati tervek szócséplő fordulatai: „állampolgár-központú”, digitális szakadék áthidalása, jobb együttműködés, egységes tevékenység a háttérfunkcióknál (joined activity in the back office).

Különböző okai vannak ennek:
A földhözragadt magyarázat szerint az „újfiúk”, akiket a különböző „digitális” tervek megvalósításával bíztak meg, még középiskolások, vagy egyetemisták, voltak az e-kormányzat idején, és úgy élik meg ezt a kalandot, mintha valami teljesen új dologról lenne szó.

Egy sokkal komolyabb ok az lehet, hogy a technika mindent áthat napjainkban, és ezért az „alapvetően digitális” (digital first) és hasonló elvek alkalmazásának sokkal több értelme van ma, mint volt 10 évvel ezelőtt.

A harmadik ok annak felismerésével kapcsolatos, hogy az e-kormányzat megbukott, vagy legalábbis nem a várakozásoknak megfelelően alakultak a dolgok. Ezért újra kell „csomagolni” (must be rebranded), mert így talán nagyobb, jobb esély lesz a kívánt eredmények elérésére.

Bármi is legyen az ok, fontos elkerülni a spanyolviasz ismételt feltalálását. Igaz az, hogy ma már rendelkezésünkre áll a felhőtechnológia, a nagy adatokkal kapcsolatos ismeretek, a mindenütt jelenlévő mobiltechnológia. Azonban a korábbi kísérletek kudarcáért felelős alapvető okok továbbra is jelen vannak: a szervezetek közötti és a szervezeteken belüli együttműködés problémái, a szolgáltatásnyújtás irányításának nehézségei a gyors változások miatt, a közigazgatáson belüli hiány a legfontosabb technológiai szakmai jártasság területén, az öröklött alkalmazások és az öröklött infrastruktúra által okozott problémák bonyolultsága és súlya.

Nem fogunk messzire jutni azzal, hogy az „e”-t felcseréljük „digitális”-ra, ha nem nézzük meg közelebbről, hogy a korábbi programok miért vallottak kudarcot, ha nem értjük meg, hogy az új technológiai megoldások milyen újdonságot jelentenek az architektúrák, az adatok birtoklása, a szolgáltatások stb. tekintetében. Ironikus, hogy miközben az adatok kérdése a figyelem középpontjába kerül (nyílt adatok, nagy adatok, közösségi adatok), az informatikai igazgató szerepe [angolul „CIO”, Chief Information Officer, ahol az „I” az információt jelenti] kétségessé kezd válni és felváltja a digitális igazgató (Chief Digital Officer). Ugyanúgy fogunk járni a digitális kormányzattal, mint az e-kormányzattal, ha a digitális kormányzat csak az e-kormányzat puszta újabb kiadása, más néven, és a digitális igazgató csak az informatikai igazgató operatív változata („Chief Digital Officers just a front-office focused version of the CIO”).”

Forrás:
Digital Government is little else than making e-government work; Andrea Di Maio; Gartner; 2013. szeptember 18.
Szerkesztői megjegyzések:
a) „Digital first”
Valójában „Digital by default”-ról van szó, ez az angol kormányzati stratégia magva. Érdekes megjegyezni, hogy a „Digital first” elvet az angol Országos Egészségügyi Szolgálat alkalmazza, abból kiindulva, hogy a gyógyítás elképzelhetetlen a személyes, fizikai orvos-beteg kapcsolat nélkül. Ezért megtévesztő lenne a „Digital by default” elvet hangoztatni.
Lásd:
Government Digital Strategy; Cabinet Office; 2012. november
What is Digital first?; High Impact Innovations – NHS Institute for Innovation and Improvement; 2012. november

b) CIO-CDO/Chief Information Officer-Chief Digital Officer
Az informatikai igazgató szerepét hagyományosan abban látták, hogy működteti az informatikai infrastruktúrát. A digitális igazgató ehhez képest az a szervezeti vezető, aki egyebek mellett, a szervezeti folyamatok digitalizálásáért felelős.
Lásd:
Chief information officer; Wikipédia
Chief digital officer; Wikipédia
Chief technology officer; Wikipédia
The Rise of the Chief Digital Officer; Russell Reynolds Associates
Why CIOs May Morph Into the Chief Digital Officer; Irving Wladawsky-Berger; CIO Report – Wall Street Journal; 2012. november 18.
‘Chief Digital Officer’ is the next hot executive title, says Gartner; Tim Conneally; betanews; 2012. október 22.

c) Andrea Di Maio cikkére gyorsan született válasz is, egy meglehetősen indignált visszautasítás
Digital Government: Why Gartner is writing nonsense; Mark Thompson; 2013. szeptember 20.
Digital Government, Open Architecture, and Innovation: Why Public Sector IT will Never be the Same Again; Jerry Fishenden, Mark Thompson; Journal of Public Administration Research and Theory; 2012. november (pdf) (erre a cikkére támaszkodik a szerző)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.