Új felhívás az Országgyűlés tudásanyagának digitalizálására

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „A Digitalizált Törvényhozási Tudástár 2.” című, EKOP-2.1.24 kódszámú kiemelt felhívás.

A programra 450 millió Ft áll rendelkezésre.
A projektjavaslat benyújtására 2013. október 3-tól november 1-ig van lehetőség.

Kapcsolódó dokumentumtárak
EKOP-2.1.24 – Digitalizált Törvényhozási Tudástár 2.;

Cél a képviselők, a közigazgatás szereplői (a minisztériumok és háttérintézményeik), illetve a joghallgatók (az OGYK országos gyűjtőköri jogi szakkönyvtár), korszerű, online formában történő digitális tartalmakkal való ellátása.

További feladat, olyan egységes szolgáltatási felület kialakítása, amelyben a legnagyobb hangsúlyt a tartalomszolgáltatás fejlesztése jelenti, ezt támogatja egy egységes adatbázis rendszer kialakítása, hogy komplexebb és szélesebb körben elérhető szolgáltatást épüljön ki.

Az országgyűlési dokumentumok teljes körű feldolgozásával, valamint a történeti jogforrások (jogszabályok, döntvények) minél teljesebb körű digitalizálásával legfőbb cél a jogalkotó és jogalkalmazó (közigazgatási, igazságszolgáltatási) szervek munkájának segítése mind intézményi, mind személyre szabottan. Emellett ezen dokumentumok nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételével a projekt hozzájárul az állampolgárok jogkövető magatartásának alakításához, a jogkereső állampolgárok jogérvényesítéséhez.

A Digitalizált Törvényhozás Tudástár 2. (DTT 2.) című projekt a Digitalizált Törvényhozás Tudástár 1. (DTT 1.) projektben elért eredményekre épül, az ott előállított szoftver és hardver elemek bővítésével kívánja az újabb feladatokat ellátni.

A projekt alapjai: digitalizáló, tartalom feldolgozó projekt (feladat: az Országgyűlési Hivatal, az országgyűlési képviselők, minisztériumok információval történő ellátása, tartalomszolgáltatási, stratégiai funkció).

A megvalósuló közszolgáltatás keretében biztosítja az Országgyűlés könyvtári, szakirodalmi információs ellátását, valamint közreműködünk az Országgyűlés munkája során létrejövő, közérdekű információkat tartalmazó dokumentumok nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételében (Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994.(IX.30.) országgyűlési határozat 145.(6) c-d) pont, 147.§).

A célok mentén a következő tevékenységek valósulnak meg a projektben:

  • 1) A tömeges digitalizálás hosszú távú feltételeinek megteremtése a Könyvtárban, ehhez: a metaadatok előkészítése digitalizálásra, a könyvtár adatbázisainak, és az integrált könyvtári rendszer előkészítése speciális, a digitalizáláshoz kötődő információk tárolására, visszakereshetővé tételére; ennek megfelelően az informatikai környezet fejlesztése.
    A digitalizált állomány bővítése 1.500.000 oldallal, a könyvtár állományából válogatott művekkel, ehhez kapcsolódóan korszerű digitalizáló műhely és bemutatóterem kialakítása.
  • 2) Egységes szolgáltatási felület kialakítása, amelyben a fő hangsúly a tartalomszolgáltatás fejlesztés, a korábban digitalizált állományok összekapcsolása, a történeti országgyűlési dokumentumok elemzőanalitikus feldolgozása.
  • 3) Ennek hátteréül szolgál az egységes háttér-adatbázis rendszer kialakítása, hogy komplexebb és szélesebb körben elérhető egységes szolgáltatás-rendszer épüljön ki.

Elvárt eredmények
A projekt keretében a következő tevékenységek realizálódnak:

  • 1. Az informatikai háttér fejlesztése: a független, egymástól elválasztott adatbázis rendszer helyett egy egységes, színvonalas szolgáltatásra alkalmas elektronikus gyűjtemény kialakítása, annak minőségi szintű feltárása.
  • 2. A metaadatok előkészítése: megfelelő színvonalú rekordok előállítása, melyek adatai alapot szolgáltatnak a digitalizált objektumok kezeléséhez szükséges metaadatokhoz. Ennek hátteréül szolgál az egységes adatbázis rendszer kialakítása, hogy komplexebb és szélesebb körben elérhető egységes szolgáltatás- rendszer kerüljön kiépítésre.
  • 3. Digitalizálás: a tömeges digitalizálás feltételeinek hosszú távú megteremtése.
  • 4. A művek kiválasztása digitalizálásra: ezen belül szakirodalom digitalizálása a jogtudomány, politikatudomány és történettudomány szakterületekről, továbbá OGY dokumentumok digitalizálása, végül a hivatalos lapok digitalizálása
  • 5. Tartalomszolgáltatás fejlesztés: a tartalomszolgáltatás fejlesztése egy olyan egységes szolgáltatási felület kialakítása révén, amelyben a fő hangsúly a korábban digitalizált állományok összekapcsolása, korszerű módon biztosítva ezáltal a hozzáférést…”

Forrás:
Új felhívás az Országgyűlés tudásanyagának digitalizálására; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2013. október 3.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.