Előterjesztés: az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

„Kidolgozta a kormány az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályait.

A törvény célja az állami és önkormányzati nyilvántartások közötti interoperabilitás, azaz együttműködési képesség és a nyilvántartók közötti tényleges együttműködés létrejöttéhez szükséges szabályozási keretek megteremtése. Az interoperabilitás nagymértékben megnöveli az állam versenyképességét, a gyorsabb és átláthatóbb eljárásokkal bíró területek több beruházásra számíthatnak, ezek pedig elősegítik a gazdaság növekedését. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A jogszabálytervezet az Európai Unió irányelvei, ajánlásai alapján teremti meg az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályozását. Az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési tervezésében az interoperabilitás kiemelt helyet kapott, így rendkívül fontos 2013 végére a szabályozási keret kialakulása Magyarországon, amely lehetővé teszi az Európai Unió interoperabilitási célú fejlesztési forrásainak hatékony felhasználását. Emellett az Egyszerű Állam Program is célul tűzte ki az állami adatbázisok interoperabilitásának növelését.

A törvény és a végrehajtásáról szóló rendelet tervezete a főbb alapelvek lefektetése mellett a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny nyilvántartások kivételével valamennyi állami és önkormányzati nyilvántartást a hatálya alá von. A szabályozás négy fő kérdéskörre terjed ki: kialakítja a nyilvántartók és nyilvántartások közötti interoperabilitás szabályozásához szükséges fogalomrendszert, meghatározza a nyilvántartók interoperabilitáshoz kapcsolódó alapvető kötelezettségeit és jogosultságait, kialakítja a nyilvántartók és a nyilvántartások interoperabilitási szempontú felügyeletének rendszerét, létrehozza a nyilvántartások interoperabilitási célú nyilvántartását, a nyilvántartások regiszterét és standardizált fogalmak jegyzékét.

A tervezet többek között előírja a nyilvántartások elektronikus információs rendszerben történő vezetését. A nyilvántartások és a nyilvántartó szervek közötti együttműködés biztosítása érdekében lehetőséget teremt az adatokhoz való hozzájutás adatkapcsolati módjainak megválasztására. Az adatkapcsolati módok egységes fogalmaként bevezeti az adatkapcsolat-szolgáltatást, amelynek keretében a nyilvántartó lehetővé teszi adatok átvételét meghatározott adatátvétel vagy automatikus adatátvétel útján. Újdonságként jelenik meg, hogy valamennyi nyilvántartás tekintetében adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzatot kell készíteni, amivel nyomon követhetővé válnak az egyes változások, és rendelkezésre áll egy egységes dokumentum, leírás az interoperabilitás szempontjából legszükségesebb adatokról, eljárási módokról, feltételekről.

A tervezett szabályozás előírja a Nyilvántartások Regiszterének felállítását, amely bárki számára, regisztráció nélkül hozzáférhető módon tartalmazza a nyilvántartások adatait és az interoperabilitás szempontjából lényeges jellemzőit. A nyilvántartott adatok megjelölésének és formátumának egységesítése érdekében kialakítják a Standardizált Fogalmak Jegyzékét, amely a különböző nyilvántartásokban szereplő adatokat megnevezésük, jelentéstartalmuk és formátumuk tekintetében egységes mederbe tereli.

A tervezet úgy rendelkezik, hogy az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (EÜIF) feladata lesz többek között a Nyilvántartások Regiszterének és a Standardizált Fogalmak Jegyzékének létrehozása, a meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése, valamint kétévente átfogó jelentés készítése a kormánynak a nyilvántartások együttműködési képességének helyzetéről.

Az észrevételeket 2013. október 27-ig a
renata.korom@kim.gov.hu e-mail címre várjuk.”

Forrás:
Előterjesztés: az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. október 21. (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.