Hálózati közösségek etnográfiája: megközelítések és elemzési példák

„Jelen értekezés a hálózati kommunikáció és az online szerveződő közösségek etnográfiai jellegű vizsgálatának tapasztalatait és további kutatási lehetőségeit kívánja bemutatni…Amellett szándékozom érvelni, hogy a kultúraalapú megközelítés és az etnográfiai személet fontos adalékokkal szolgálhat az új infokommunikációs technológiák széleskörű elterjedése nyomán létrejövő kulturális-társadalmi változásokkal kapcsolatban. A bemutatásra kerülő kutatási programnak nem célja, hogy a ma még csak bizonytalan kontúrokkal rendelkező „információs társadalom” kulturális vizsgálatának általános kereteit lefektesse, ugyanakkor nem pusztán egyes konkrét technológiák használati mintázatait kívánja leírni…A politikatudomány és a nyilvánosságelméletek felől vizsgálódva elsősorban az az alapvető kérdés, hogy miként alakulhatnak át a hatalomgyakorlás technikái (elektronikus kormányzat és kormányzás, e-demokrácia) és az annak ellenőrzésére szolgáló mechanizmusok az új médiakörnyezetben…”

Forrás:
Hálózati közösségek etnográfiája: megközelítések és elemzési példák; Mester Tibor; Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola; 2013. november 29. (pdf)

A bejegyzés kategóriája: média, szakirodalom, társadalom
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.