Kormányhatározat a helyi önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációjáról

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az állam 2014. február 28-ig teljes mértékben átvállalja a települési önkormányzatok és azok társulásai 2013. december 31-én fennálló adósságállományát és ezen adósságnak az átvállalást követően esedékessé váló járulékai (a továbbiakban együtt: önkormányzati adósságállomány) összegét;
2. úgy dönt, hogy az önkormányzati adósságállomány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő adósságot keletkeztető ügyletekből eredő, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásokat foglalja magában;…”

Forrás:
A Kormány 1808/2013. (XI. 12.) Korm. határozata a helyi önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációjáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 186. szám, 2013. november 12.; 80645. oldal (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.