Kormányhatározat az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól

„A Kormány az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer átalakításainak irányairól szóló korábbi határozatait megerősítve, a 2007–13-as időszak és a 2014–20-as időszak végrehajtása közötti gördülékeny átmenet biztosítása, a szakpolitikai irányok még teljesebb körű érvényesítése és az intézményrendszer hatékonyabb működése érdekében
1. úgy döntött, hogy a jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül főosztályokként működő irányító hatóságok 2014. január 1-jétől az irányító hatóságokat átvevő valamennyi minisztériumban egységes szervezeti keretek között kerülnek kialakításra oly módon, hogy az irányító hatóságot képező főosztály(ok) – figyelemmel az irányító hatósági és kedvezményezetti összeférhetetlenségi viszonyokra – 2014. január 1-jétől helyettes államtitkári irányítás alatt a minisztérium szervezetébe kerülnek,

3. úgy döntött, hogy
a) 2014. január 1-jétől az Államreform Operatív Program irányító hatósági funkcióit az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el, és a feladatellátáshoz szükséges humán kapacitás 2014. január 1. napjával az Emberi Erőforrások Minisztériumába kerül áthelyezésre,
Felelős: emberi erőforrások minisztere nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
b) 2014. január 1-jétől az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program irányító hatósági funkcióit a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el, és a feladatellátáshoz szükséges humán kapacitás 2014. január 1. napjával a Nemzetgazdasági Minisztériumba kerül áthelyezésre,
Felelős: emberi erőforrások minisztere nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

A Kormány áttekintette a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programok tervezésének jelenlegi állását és
9. megállapította, hogy indokolt – az Európai Bizottság álláspontjára tekintettel – az e-közigazgatás (e-government), valamint az e-közszolgáltatások (e-public sercvice) fejlesztésének elválasztása olyan módon, hogy
a) az e-közigazgatás (e-government) fejlesztésével összefüggő források az Emberi Erőforrások Operatív Program Jó Állam prioritási tengelye,
b) az e-közszolgáltatások (e-public service) fejlesztésével összefüggő források a Gazdasági és Innovációs Operatív Program Infokommunikációs fejlesztések prioritási tengelye
keretében kerüljenek megtervezésre,

10. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az e-közigazgatás (e-government) fejlesztésével összefüggő források pontos összegének meghatározásával összefüggő egyeztetéseket folytassák le azzal, hogy az e-közigazgatás fejlesztésével összefüggő forrás mértékét 37–50 milliárd forint között szükséges meghatározni,
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. november 22.

11. a nemzetgazdasági miniszter útján felhívja a 2014–2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós főtárgyalót, hogy vizsgálja meg az infokommunikációs feladatok ellátása érdekében a 10. pontban foglaltakkal összefüggésben kieső források feltételekkel történő biztosíthatóságát a Gazdasági és Innovációs Operatív Program Infokommunikációs fejlesztések prioritási tengelye vonatkozásában.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. november 22…”

Forrás:
A Kormány 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól; Magyar Közlöny; 2013. évi 187. szám, 2013. november 14.; 81032-81034. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.