Jogszabálytervezet a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről

„Kormányzati szervezetrendszer segíti a kiberbiztonsági stratégia megvalósítását

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, amely 2013. július 1-jén lépett hatályba, rendelkezik a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács létrehozásáról és meghatározza alapvető feladatait. A Tanács, a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokat, azok feladat- és hatáskörét kormányrendelet rögzíti. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A Tanács a kormány javaslattevő, véleményező szerve, amely a törvényben meghatározott szervezeteknek a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott tevékenységeit összehangolja, megvalósítva ezzel a Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájában foglalt, a Miniszterelnökség keretében megvalósuló kormányzati koordinációt.

A rendelettervezet – a törvény rendelkezéseivel összhangban – meghatározza a kormányzati koordináció szervezetrendszerét. A szervezet irányító szintjét a Tanács képviseli, amelyben a kiberbiztonságban érintett szakterületek miniszterei által delegált állami vezetők, valamint egyes, nem a kormány irányítása alatt álló országos hatáskörű szervek vezetői vesznek részt. A Tanács vezetője a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a Tanács munkájának szakmai támogatását a Miniszterelnökség által delegált kiberkoordinátor látja el. A Tanács a Kiberstratégia végrehajtása céljából Nemzeti Kiberbiztonsági Akciótervet fogad el, valamint ajánlásokat ad ki.

A Tanács munkáját az általa felkért gazdasági, tudományos és civil szféra felsővezetőiből álló Kiberbiztonsági Fórum segíti, amely a Tanács munkáját véleményező és javaslattevő szervként segíti.

A Tanács koordinációs tevékenységét, valamint döntéseinek végrehajtását ágazati és funkcionális kiberbiztonsági munkacsoportok segítik. Munkájukban a Tanács és a Fórum javaslatai alapján a kiberkoordinátor által felkért közszolgálati tisztviselők és nem kormányzati szakértők vesznek részt.

A Tanács, a Fórum és a Kiberbiztonsági Munkacsoportok munkájának adminisztratív és szakmai támogatását a kiberkoordinátor irányításával működő Titkárság látja el.

A rendelet hatálybalépésének időpontja a kihirdetését követő nyolcadik nap.

Az észrevételeket 2013. november 30-ig a kormanyiroda@kim.gov.hu e-mail címre várjuk.”

Forrás:
Előterjesztés: A Kormány …/2013. (……) rendelete a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. november 25. (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.