Változnak a fejlesztéspolitika jogi keretei

A Kormány 507/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete az európai uniós állami támogatásról szóló egyes uniós szabályok változásához kapcsolódóan az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú és fejlesztéspolitikához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 220. szám, 2013. december 29.; 88132-88135. oldalak (pdf)

A Kormány 2018/2013. (XII. 29.) Korm. határozata a gazdaságfejlesztési célokat szolgáló operatív programok esetében az integrált területi beruházás eszköz alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről; Magyar Közlöny; 2013. évi 220. szám, 2013. december 29.; 88430-88431. oldalak (pdf)

2013. évi CCLI. törvény a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 221. szám, 2013. december 29.; 88728-88733. oldalak (pdf)

A Kormány 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete az egységes működési kézikönyvről; Magyar Közlöny; 2013. évi 224. szám, 2013. december 30.; 89596-89787. oldalak (pdf)

A Kormány 548/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 224. szám, 2013. december 30.; 89788-89811. oldalak (pdf)

A Kormány 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről; Magyar Közlöny; 2013. évi 224. szám, 2013. december 30.; 89812-89826. oldalak (pdf)

A Kormány 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 224. szám, 2013. december 30.; 89827-89852. oldalak (pdf)


A miniszterelnök 1/2013. (XII. 30.) ME rendelete az európai uniós állami támogatásról szóló egyes uniós szabályok változásához kapcsolódóan az Operatív Programok jogcímrendeleteinek módosításáról
; Magyar Közlöny; 2013. évi 224. szám, 2013. december 30.; 89853-89859. oldalak (pdf)

A miniszterelnök 2/2013. (XII. 30.) ME rendelete az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről; Magyar Közlöny; 2013. évi 224. szám, 2013. december 30.; 89860-89866. oldalak (pdf)

A miniszterelnök 10/2013. (XII. 31.) ME utasítása az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről; Hivatalos Értesítő; 2013. évi 62. szám, 2013. december 31.; 21185-21191. oldalak (pdf)

Megszüntető okirat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetéséről; Hivatalos Értesítő; 2013. évi 62. szám, 2013. december 31.; 21526-21527. oldalak (pdf)

A Miniszterelnökség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben); Hivatalos Értesítő; 2013. évi 62. szám, 2013. december 31.; 21528-21529. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, jog, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.