BM–KIM együttes utasítás az Egységes Szabálysértési Nyilvántartó és Eljárás-támogató Rendszer fejlesztéséről

„1. §
(1) Az Egységes Szabálysértési Nyilvántartó és Eljárás-támogató Rendszer (a továbbiakban: ESZNYER) kiterjed
a) a szabálysértési nyilvántartási rendszer működésének támogatására,
b) az általános szabálysértési hatóság és a helyszíni bírságolást végző egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységének informatikai támogatására, valamint
c) a szabálysértési pénzbírság és helyszíni bírság kiszabásával, megfizetésével és elszámolásával kapcsolatos adatok elektronikus továbbításának és feldolgozásának megvalósítására.

(2) Az ESZNYER a következő fejlesztési elemekre terjed ki:
a) a járási hivatalok szabálysértési eljárást, nyilvántartási és statisztikai adatközlést támogató alkalmazása (a továbbiakban: ESZNYER I.),
b) a helyszíni bírság kiszabására jogosultak eljárást, nyilvántartási és statisztikai adatközlést támogató alkalmazása (a továbbiakban: ESZNYER II.),
c) a NOVA KGIR elnevezésű, a szabálysértési pénzbírság és helyszíni bírság egységes kezelését biztosító modul,
d) az egységes pénzbírság és helyszíni bírság internetes felületen történő megfizetését biztosító alkalmazás,
e) a STATVIR elnevezésű, a szabálysértési statisztikai adatok gyűjtését és megjelenítését biztosító alkalmazás,
f) a szabálysértési nyilvántartási rendszer és az a)–e) pontban említett rendszerelemek kommunikációját biztosító Mediátor modul,
g) az a)–f) pontban megjelölt alkalmazásokhoz kapcsolódó interfészek és adatszolgáltatási ágak, a Robotzsaru rendszer és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) alkalmazásai közötti adatkapcsolat,
h) a szabálysértési nyilvántartási rendszer adatkapcsolatait támogató Enterprise Service Bus ESB köztes, kommunikációs réteg,
i) a járási hivatalok szabálysértési tevékenységét segítő ügymenet-támogató alkalmazás (a továbbiakban: NOVA ESZNYER), amely magában foglalja az ESZNYER I. és az ESZNYER II. eljárást támogató funkcióit,
j) országosan egységes helyszíni bírságolási adatlapok és a pénzbírság és helyszíni bírság egységes kezelését biztosító egyedi sorszámmal és vonalkóddal ellátott készpénzátutalási megbízások biztosítása a szabálysértési hatóságok és a helyszíni bírságolásra jogosult szervek számára.
(3) A (2) bekezdés szerinti fejlesztési elemeket az alábbi ütemezésben kell megvalósítani:…”

Forrás:
A belügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter 1/2014. (I. 6.) BM–KIM együttes utasítása az Egységes Szabálysértési Nyilvántartó és Eljárás-támogató Rendszer fejlesztéséről; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 1. szám, 2014. január 6.; 2-4. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.