Hatásvizsgálatok és stratégiai dokumentumok növelik a közigazgatás hatékonyságát

„Lezárult a „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban”című (ÁROP 1.1.19.) projekt, melynek eredményeként nyolc hatásvizsgálati csomag és öt stratégiai tervdokumentum (Fehér Könyv) készült el. A projekt egyrészt a kapcsolódó pályázati forrást felhasználó minisztériumok hatékony és naprakész módszertani megalapozását célozta, illetve a stratégiai tervezésre és hatásvizsgálatok elvégzésére vonatkozó új jogi környezet gyakorlati alkalmazását segítette elő a minisztériumi dolgozók részére.

A magyar közigazgatás rendszerszintű átalakításának irányait a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program rögzíti, amely stratégiai célként jelölte meg a közigazgatás működésének hatékonyabbá tételét. A projekt közvetlen érintettjei a jogszabály-előkészítésért és a stratégiai tervezésért felelős minisztériumok, illetve a végrehajtó háttérintézmények. A közigazgatási szereplők szempontjából a projekt eredményeként a hatékonyabb jogszabály-előkészítési és tervezési folyamat emelhető ki. A stratégiai tervdokumentumok előkészítettségének javítása révén megtervezetten és hatékonyabban használhatók fel a központi költségvetési források, ugyanakkor áttekinthetőbb és kiszámíthatóbb intézményi működés valósul meg.

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatályba lépésével összefüggően megalkotandó jogszabályokhoz, illetve jogterületekhez kapcsolódóan két hatásvizsgálat is készült. Létrejöttek a magánszemélyek adósságrendezésével kapcsolatos szabályozás (az ún. magáncsőd intézménye) előkészítése érdekében szükséges és a gazdasági társaságok piaci magatartásával összefüggő tanulmányok. A társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvénnyel kapcsolatban utólagos hatásvizsgálat, a határon átnyúló együttműködési programok, a területi közigazgatás törvényességi felügyeleti rendszer kialakítása és működése témakörben hatásvizsgálatok készültek.

Fehér Könyvek készültek az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő jogalkotási és jogalkalmazást segítő feladatok; az európai területi társulásokról, a határmenti térségek fejlesztéséről és a határon átnyúló politikák összehangolása; a területi államigazgatási szervezetrendszer működésének hatékonyabbá tétele, a területi államigazgatási hatáskörök áttekintése és a BRICS országokkal való összkormányzati kapcsolatok építése témákban. Emellett megszületett egy közigazgatás-fejlesztési szakpolitikai stratégiára vonatkozó koncepció is.

Az ÁROP-1.1.19-2012-2012-003 jelű „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban” című projekt az Új Széchenyi Terv keretein belül, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, 109 millió forint felhasználásával valósult meg.”

Forrás:
Hatásvizsgálatok és stratégiai dokumentumok növelik a közigazgatás hatékonyságát; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2014. január 7.
ÁROP-1.1.19 – Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése; Új Széchenyi Terv

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.