A Kormány határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

„A Kormány
1. megállapítja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet
szerint,

2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint a mellékletben foglalt táblázat 2., 4., 5., 7., 15., 19–23., 26., 27., 30., 32., 33. és 35–40.
sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket,

3. elfogadja a 2. melléklet szerint a mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

4. hozzájárul a 2. és a 3. pontban megjelölt projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez, illetve a már
megkötött támogatási szerződések módosításához,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár Határidő: azonnal

5. visszavonja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 2026/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. és 2. pontját, valamint 1. és 2. mellékletét.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1063/2014. (II. 18.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 23. szám, 2014. február 18.; 2438-2447. oldalak (pdf)
Szerkesztői megjegyzés: A 2. pontban meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektek

 • 2. sor: EKOP-1.1.4 Központosított kormányzati informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR2)
 • 4. sor: EKOP-1.1.10 A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése
 • 5. sor: EKOP-1.1.12 Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer
 • 7. sor: EKOP-1.1.14 Adóigazgatási szakrendszerek integrációja
 • 15. sor: EKOP-1.2.16 Központi Illetményszámfejtési Rendszer
 • 19. sor: EKOP-1.2.19 Mezőgazdasági és környezeti információs rendszer
 • 20. sor: EKOP-1.2.23 Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer
 • 21. sor: EKOP-1.2.24 Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a 2014-20-as KAP ciklus követelményeinek kiszolgálására
 • 22. sor: EKOP-1.2.26 A járási hivatalok informatikai infrastrukturájának fejlesztése
 • 23. sor: EKOP-2.1.12 ESR – az egységes európai hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer
 • 26. sor: EKOP-2.1.17/A Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése
 • 27. sor: EKOP-2.1.19 Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés ügyfélkapcsolati fejlesztése
 • 30. sor: EKOP-2.1.23 A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe
 • 32. sor: EKOP-2.2.1 Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)
 • 33. sor: EKOP-2.2.4 Kormányzati intézmények telephelyein végberendezések modernizációja
 • 35. sor: EKOP-2.2.6 Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) fejlesztése
 • 36. sor: EKOP-2.2.7 Az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer (EDR) fejlesztése
 • 37. sor: EKOP-2.3.7 Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása
 • 38. sor: EKOP-2.3.8 Teljeskörű ügyfélazonosítás
 • 39. sor: 3.1.5 A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a KMR régióban.
 • 40. sor: EKOP-3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása
A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.