A vidékfejlesztési miniszter 29/2014. (III. 31.) VM rendelete az állami digitális távérzékelési adatbázisról

„A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. ( VII. 1.) Korm. rendelet 94. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. §
(1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv (Földmérési és Távérzékelési Intézet, a továbbiakban: FÖMI) és a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szervezet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 19. § (1) bekezdése szerinti távérzékelési adatokból és az Fttv. hatályba lépését követően részben vagy egészben közpénzek felhasználásával előállított vagy beszerzett távérzékelési anyagokból és azok további feldolgozásához szükséges adatokból digitális távérzékelési adatbázisokat hoz létre és üzemeltet, valamint azokból adatot szolgáltat.

(2) Az Fttv. 19. § (8) bekezdése alapján átadott távérzékelt adatokat az (1) bekezdés szerinti szerv és szervezet az adattal rendelkezni jogosulttal kötött egyedi megállapodás alapján szolgáltatja…”

Forrás:
A vidékfejlesztési miniszter 29/2014. (III. 31.) VM rendelete az állami digitális távérzékelési adatbázisról; Magyar Közlöny; 2014. évi 48. szám, 2014. március 31.; 4647-4650. oldalak (pdf)
Lásd még:
2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről (2015. július 1-én változni fog!)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.