Foglalkoztatás, versenyképesség a Gyöngyösi kistérségben

„…Dolgozatom megírása során többrétű célrendszert fogalmaztam meg. Fontosnak ítéltem a versenyképességgel összefüggő hazai és külföldi szakirodalom komplex elemzését kitérve a foglalkoztatás és versenyképesség kapcsolatára, hiszen ennek tisztázása és megértése nélkülözhetetlen a vizsgálat szempontjából. Irodalmi és már meglévő statisztikai adatok alapján a vizsgált Gyöngyösi kistérség, Heves megye, valamint az Észak-magyarországi Régió helyzetelemzése hazai és régiós összevetésben is lényeges eleme a dolgozatnak. Továbbá célom a vizsgált kistérség jelenlegi helyzetének felmérése és fejlődési ütemének bemutatása, valamint a szerkezeti feszültségeket okozó tényezők meghatározása regionális és hazai kontextusban vizsgálva irodalmi adatok alapján azért, hogy a foglalkoztatás helyzetét javító lehetőségeket feltárhassam és bemutathassam, figyelembe véve azok kistérségi megvalósításának lehetőségeit. Felmértem egyúttal, hogy milyen módon erősíthető a fejlődés szempontjából lényeges K+F+I és a beruházási tevékenység Gyöngyös város és a KRF helyzetét és hatásait is szem előtt tartva.

A dolgozat további célja a kistérség helyzetének bemutatása a gazdasági és az agrárszereplők véleményének értékelésével, valamint a kistérség jövőjét érintő stratégiai irányok értékelése, hogy a fontos és kevésbé fontos feladatok súlyozása megtörténjen. Kiemelten vizsgálom a támogatások hatásait és Gyöngyös szerepét.

Foglalkozom a foglalkoztatási szempontból fontos stratégiai irányok elemzésével többek között a zöld gazdaság lehetőségeivel. Tanulmányom folyamán rámutatok egyrészt azokra a régióra jellemző adottságokra és kezdeményezésekre, melyek hosszú távon fenntarthatónak bizonyulnak, és a versenyképesség javulásához hozzájárulhatnak. Elemzem az ipari parkok hatásait, a klaszter lehetőségeket és a munkavállalók mobilitását, valamint elégedettségét. Célkitűzésem, hogy a jelenlegi lehetőségeket feltárva a jövőbeni hatékonyabb működést elősegítsem. A fentiek alapján a kutató munkám során az elméleti kutatások mellett különösen nagy hangsúlyt kívánok fektetni a gyakorlati hasznosságra. A vizsgálódásaim eredményeként elkészült disszertációt a gyakorlatban is felhasználható háttéranyagnak szánom a foglalkoztatás hatékonyságának javításával kapcsolatban…”

Forrás:
Foglalkoztatás, versenyképesség a Gyöngyösi kistérségben; Szűcs Csaba; Szent István Egyetem Doktori Tanácsa, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola; 2014. május 15. (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, szakirodalom, társadalom, területfejlesztés
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.