A hazai kistérségek vonzerejének és területi tőkéjének néhány összefüggése

„…A térségi vonzerők és a helyi sajátosságok szoros összefüggésben állnak a területi tőke napjainkban is formálódó koncepciójával. Jelen kutatás célja, hogy a nemzetközi – alapjában véve az olasz vonatkozású – szakirodalom alapján feltárja és ütköztesse a területi tőkével kapcsolatos empirikus vizsgálatok módszertani megközelítéseit, valamint bemutassa a területi tőke és a helyi vonzerők együttes kutatásának lehetőségeit. A kutatás további törekvése annak feltérképezése, hogy a hazai kistérségek területi tőkéje, valamint annak vizsgálható (elemezhető) dimenziói miként függnek össze a belföldi állandó odatelepülések és elvándorlások számának különbségével. A kutatómunka fő kérdése, hogy statisztikailag igazolható-e, hogy míg a magasabb területi tőkéjű térségekre a lakosság odatelepülése jellemző, addig a szerényebb területi tőkével rendelkező térségekben túlnyomóan az elvándorlás figyelhető meg? További kérdésként merül fel, hogy a területi tőke mely dimenziói befolyásolják leginkább a tartós belföldi migrációt? A gazdasági tényezőkön kívül van-e számottevő hatása az endogén kapacitásoknak? Kiinduló feltételezésem, hogy a kis- térségek esetében megfigyelhető migráció függ a kistérségek területi tőkéjétől. Az elemzés többváltozós statisztikai módszerre, diszkriminanciaelemzésre építve mutatja be a témakör hazai empirikus kutatási lehetőségeit a 2006 és 2011 közötti időszakra vonatkozóan…”

Forrás:
A hazai kistérségek vonzerejének és területi tőkéjének néhány összefüggése; Tóth Balázs István; Területi Statisztika; 2014, 54. évfolyam, 1. szám, 3–18. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: szakirodalom, társadalom
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.