A mérethatékonyság vizsgálata a helyi kommunális szolgáltatásoknál

„Egy tevékenységet akkor tekintenek méretgazdaságosnak vagy mérethatékonynak, ha a kibocsátás növekedésével együtt csökken a kibocsátott outputra jutó egységköltség. Annak ismerete, hogy a helyi kommunális szolgáltatásoknál létezik-e mérethatékonyság, és ha igen, akkor konkrétan milyen tartományban, elsőrendű fontosságú gyakorlati, elméleti és regionális politikai kérdés…

A tanulmányban egy rövid, inkább a fogalmak hátterét bemutató elméleti részt követően a mérethatékonysággal kapcsolatos gazdag és ellentmondásos empirikus irodalom egyes megállapításait tekintjük át. Ezt követően bemutatjuk saját empirikus elemzésünket, amely részletes, csaknem 300 magyarországi településre kiterjedő, vállalkozási szintű adatokon alapul. Kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk, a közüzemi szolgáltatást végző cégek esetében kimutatható-e mérethatékonyság (vagy hatékonytalanság) a település-mérettel összefüggésben… ”

Forrás:
A mérethatékonyság vizsgálata a helyi kommunális szolgáltatásoknál; Czakó Katalin, dr. Dusek Tamás, dr. Koppány Krisztián, Poreisz Veronika, dr. Szalka Éva; Területi Statisztika; 2013, 53. évfolyam, 6. szám, 551–562. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, szakirodalom, társadalom
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.