A Nemzeti Egészségügyi Informatikai Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések akciótervi nevesítéséről

„A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú, „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projektjavaslat),

2. elfogadja az 1. melléklet szerint a projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a projektjavaslat keretében a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztésekhez arányosítás alapján meghatározott 1 555 714 286 forint összegű forrásnak a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére történő biztosításához szükséges intézkedéseket,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

4. hozzájárul a projektjavaslat támogatási szerződésének a megkötéséhez.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

1. melléklet az 1313/2014. (V. 14.) Korm. határozathoz
Projekt azonosító száma: TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001
Projekt megnevezése: Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések
Támogatást igénylő neve: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Projekt támogatási összege (Ft): 3 630 000 000
Projekt rövid bemutatása: A korábban széttagoltan működő egészségügyi módszertani háttérintézmény-rendszer koncentrálására jött létre a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI), amely a jelen projekt projektgazdája. A Semmelweis Terv szerint a GYEMSZI tevékenységi körébe tartozik az egészségügyi intézmények közötti funkcionális integrációhoz szükséges kataszterek nyilvántartása és az ágazat informatikai központjának létrehozása, ezen keresztül az ágazati informatikai fejlesztések menedzselése és szinergiájuknak a fenntartása. Mivel a megújítandó ágazati informatika gerincét képező Kooperatív Tér szolgáltatási modellnek a jelen projekt teremti meg az egyik legfontosabb alkotóelemét, ennek megvalósulása alapvetően járul hozzá a GYEMSZI működésének ezirányú eredményességéhez.
A projekt kiemelt célja a betegutak informatikai támogatásának megerősítése és megújítása, amely alapvető összetevője a GYEMSZI betegút-szervezési alapfeladatának, és amely hozzájárul a területi ellátási igazgatás hatékony kialakításához.”

Forrás:
A TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című] projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 70. szám, 2014. május 14.; 9884-9885. oldalak (pdf)
Lásd még:
TIOP-2.3.3-13/1 – Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer – Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések; Széchenyi 2020
Korábbi cikkeink a TIOP-2.3.3-ról

A bejegyzés kategóriája: egészségügy, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.