A nemzeti fejlesztési miniszter 19/2014. (V. 23.) NFM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kormányzati célú távközlő hálózatok konszolidációjával, a GSM-R rendszer fejlesztésével, valamint a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer (a továbbiakban: UD rendszer) bevezetési időszakával kapcsolatos feladatok koordinációjának ellátására 2014. május 7. napjától az új Kormány megalakulásáig terjedő időtartamra Bancsics Ferencet – az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.-ben viselt elnöki tisztségének és az IdomSoft Zrt.-ben viselt igazgatósági tagsága egyidejű fenntartása mellett – miniszteri biztossá nevezem ki.

10. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 45/2013. (XII. 31.) NFM utasítás…”

Forrás:
A nemzeti fejlesztési miniszter 19/2014. (V. 23.) NFM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 27. szám, 2014. május 23.; 3547-3548. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, távközlés, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.