A Kormány határozata a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő, 2014 és 2020 közötti egyes ágazati és területi operatív programok elfogadásáról

„A Kormány megtárgyalta a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő, 2014 és 2020 közötti egyes ágazati és területi operatív programok tervezetét, tudomásul vette az annak tartalmáról az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések eredményeit, és a 2014 és 2020 közötti, európai uniós társfinanszírozási fejlesztési programok végrehajtásának minél gyorsabb megkezdését szem előtt tartva

1. jóváhagyja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Vidékfejlesztési Program (VP) tervezetét és felhatalmazza a programok tervezéséért felelős minisztereket, hogy a szükséges módosítások átvezetését követően a nemzetgazdasági miniszter iránymutatásai alapján nyújtsák be azokat az Európai Bizottság számára;
Felelős: az operatív programok tervezéséért felelős miniszterek nemzetgazdasági miniszter
határidő: azonnal

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az operatív programok hivatalos benyújtásához szükséges ex-ante értékelések, stratégiai környezeti hatásvizsgálatok és teljesítménykeret-módszertan végleges változatait bocsássa az 1. pontban megjelölt felelősök rendelkezésére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
határidő: azonnal

4. felhívja az operatív programok tervezéséért felelős minisztereket, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával kezdjék meg a formális tárgyalásokat a programok tervezetéről az Európai Bizottsággal;
Felelős: az operatív programok tervezéséért felelős miniszterek
nemzetgazdasági miniszter
határidő: az operatív programok 1. pont szerinti benyújtását követően azonnal

5. felhívja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) tervezéséért felelős minisztereket, hogy a társadalmasítás lezárását és a programok végleges változatának elkészítését követően a dokumentumokat a nemzetgazdasági miniszter útján nyújtsák be a Kormány elé;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
a KÖFOP és az RSZTOP tervezéséért felelős miniszterek
határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1334/2014. (VI. 6.) Korm. határozata a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő, 2014 és 2020 közötti egyes ágazati és területi operatív programok elfogadásáról és az Európai Bizottság számára történő benyújtásáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 79. szám, 2014. június 6.; 10370. oldal (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.