WSIS+10 – Az információs társadalom további fejlesztését célul kitűző globális hálózat létrehozásáról tartottak konferenciát Genfben

„Június 9-13-án az ITU (International Telecommunication Union) Genfben tartja Világértekezlet az Információs Társadalomról (World Summit on the Information Society – WSIS) alapításának 10. jubileumi ülését, a WSIS+10 konferenciát a tagországok delegáltjainak részvételével. Olyan hálózat kialakításáról egyeztettek a résztvevők, amely mindenki számára elérhető, diszkriminációmentes és egyetemes hozzáférést biztosít az információs és kommunikációs technológiákhoz. A találkozón Karas Monika, az NMHH elnöke bemutatta a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központot a nemzetközi szakmának.

A Világértekezlet az Információs Társadalomról, a WSIS-t az ENSZ közgyűlési határozattal hozta létre 2001-ben, amelyben azzal a feladatkörrel ruházta fel az eseményt, hogy egy többszereplős (multistakeholder) megközelítés segítségével létesítsen platformot a civil szervezetek, kormányzati képviselők és versenyszféra szereplői között a Millennium Fejlesztési Célok megvalósítása érdekében. A konferencia sorozat az információs és kommunikációs technológiákról, valamint a tágabb értelemben vett információs társadalomról szól, és egyik legfőbb célkitűzése az ún. globális digitális szakadék áthidalásának elősegítése az internet használat elterjesztésével a harmadik világbeli országok között. A konferencia sorozatnak köszönhetjük, hogy május 17-e hivatalosan is az információs társadalom napja a világon.

Genfben, az ITU székhelyén ünnepelték meg június 9-13-án a WSIS+10 konferencián a felelős információs társadalomért létrehozott WSIS (World Summit on the Information Society) 10 éves megalapítását. Az ülés kiemelt témája volt a gyermekek digitális polgárrá válása, a nők globális szerepvállalása a virtuális térben és a társadalmi rétegek közötti digitális szakadék megszüntetése.

A jubileumi találkozón Karas Monika, az NMHH elnöke bemutatta a magyarországi médiaértés-oktató központot, a világviszonylatban is egyedülálló Bűvösvölgyet. Az oktatóközpont a digitális térben való eligazodáshoz nyújt útmutatást a fiataloknak, és segíti az élményszerű személyes megtapasztalás mellett az online térrel szembeni egészséges kritika kifejlődését is.

Az NMHH a káros tartalmaktól való védelmen túl (korhatárjelzés, internetes szűrőszoftver, hotline) a gyermekek esetében nem az eltiltást szorgalmazza, hanem az oktatást, amelynek lényege, hogy „ne tiltsd, hanem tanítsd meg helyesen használni” az internetet.

A fórumon miniszterek, magasrangú állami vezetők, hatóságok vezetői és szakértői megerősítették azon szándékukat, hogy 2015-ig bezárólag olyan globálishálózatot hoznak létre, amely biztosítja a mindenki számára elérhető, diszkriminációmentes és egyetemes hozzáférést az információs és kommunikációs technológiákhoz. A WSIS célok eléréséhez a tagországok IKT alapú projekteket és kezdeményezéseket támogatnak. A konferencia rávilágított arra, hogy a közös célok eléréséhez a nemzetközi összefogás mellett lokális megoldásokkal tudják a tagállamok biztosítani az IKT-eszközök elterjedését ahhoz, hogy a felhasználók digitális identitásuk ismeretében megfelelő tudatossággal használják ki a virtuális tér kínálta lehetőségeket.

Forrás:
WSIS+10 – Az információs társadalom további fejlesztését célul kitűző globális hálózat létrehozásáról tartottak konferenciát Genfben; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 2014. június 11.
WSIS+10 High-Level Event
WSIS+10 Outcome Documents (pdf)
Final WSIS Targets Review: Achievements, Challenges and the Way Forward; ITU (International Telecommunication Union); 2014. május 28.
World Summit on the Information Society; Wikipédia

A bejegyzés kategóriája: Internet, távközlés
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.