Hamarosan létrejön a közhiteles címregiszter

„A közhiteles címregiszter kialakításához szükséges rendelkezéseket is tartalmazza Font Sándor (Fidesz) törvényjavaslata, amelyet csütörtökön nyújtott be az Országgyűlésnek.

A hat földügyi tárgyú jogszabályt is módosító javaslat néhány paragrafusa a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényt módosítaná úgy, hogy előkészítse a tavaly elhatározott közhiteles címregiszter kialakítását. Első lépés a jelenleg kezelt címállomány előzetes felmérése, felülvizsgálata helyi szinten. A tervezet ennek érdekében előírja a jegyzőknek az adatok pontosságának, a címek valódiságának ellenőrzését a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve (Kekkh) által elkészített elektronikus adatállomány segítségével. Az ellenőrzés eredményéről november 15-ig a címjegyzék visszaküldésével kell tájékoztatni a központi szervet. Az indoklás szerint a címregiszter feltöltése (ősfeltöltés) ezen az adatbázison alapul majd.

A tavaly elhatározott, az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében futó projektről korábban kiderült, hogy végrehajtására 950 millió forint van. A költségeket 85 százalék arányban uniós, 15 százalékban pedig nemzeti forrásból finanszírozzák, a megvalósításban több mint 80 szakember vesz részt. A munka nagyságát jellemzi, hogy – a master nyilvántartás hiánya miatt – több mint 5 millió címadat karbantartását kell elvégezni.

Magyarországon most több mint 7,5 millió telek és 9 millió ingatlan van. A lakások száma pedig meghaladja a 4 milliót. A feladat elvégzésével létrejön Magyarország első etalon nyilvántartása, a közhiteles címregiszter. [Híradó]”

————

„…Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességeinek általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX, törvény (továbbiakban: Interop. tv.) feladatául szabja а Kormánynak, hogy létrehozzon egy egységes, átlátható regisztratív jellegű nyilvántartást, amelybe аz adatok bejutásának módja kellően leszabályozott, egyirányú, melyből közvetlen állampolgári adatszolgáltatás nem valósul meg, a közigazgatás egyéb szereplőit – különös tekintettel az egyes címadatot tartalmazó nyilvántartásokra – informálja és biztosítja a címadatokat .

Az előterjesztésben szereplő törvénymódosítás szabályozási célja, hogy az Interop. tv. 14. §. (1) bekezdésében foglaltak megvalósulása – egy egységes, átlátható regisztratív jellegű nyilvántartás létrehozása – érdekében megtörténjen а jelenleg kezelt címállomány előzetes felmérése, felülvizsgálata helyi szinten. A jelen tervezet ezen folyamat első lépéseként az adatok teljes körűsége, pontossága és a címek valóságnak megfelelése tekintetében végzett ellenőrzését írja elő, mely előkészíti és megteremti а szükséges adattisztítás lehetőségét, ezáltal a központi címregiszter megfelelő adatokkal való ellátását biztosítja.

А feladatot а jegyző а személyiadat- és lakcímnyilvántartás kőzponti szerve (КЕККН) által területi bontásban elkészített és rendelkezésére bocsátott elektronikus adatállomány felhasználásával látja el, mely során az ellenőrzés szempontjainak eleget téve végzi az illetékességi területéhez tartozó címek vizsgálatát. А feladat elvégzése során az ellenőrzés követelményeinek megfelelő címek jelzéssel történő ellátása mellett összeállítja az adattisztítást igénylő címek listáját. А jegyző az ellenőrzés eredményéről legkésőbb 2014. november 15. napjáig а címjegyzék visszaküldésével tájékoztatja а központi szervet.

А központi címregiszter felállítására törvényi szintű felhatalmazása van tehát а Kormánynak. А jogszabályhely 2015. januártól válik hatályossá. А nyilvántartás felállításának technikai feltétele, hogy előzetesen megtörténjen egy úgynevezett ősfeltöltési folyamat. Az ősfeltöltést megelőzően azonban а fent leírtak miatt elengedhetetlen egy átfogó adattisztítási folyamat elindítása. Ezt а szükséges lépést teszi meg а jelen előterjesztésben foglalt tervezet…[törvényjavaslat]”

Forrás:
Hamarosan létrejön a közhiteles címregiszter; Híradó.hu; 2014. június 19.
T/357. Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról; 2014. június 19.
2013. évi CCXX. törvény az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.