A mai napon az Európai Bizottság útnak indítja „Hálózatba kapcsolt közösségek” elnevezésű kezdeményezését

„A mai napon az Európai Bizottság útnak indítja „Hálózatba kapcsolt közösségek” elnevezésű kezdeményezését, mely több különböző rendszert foglal egységbe. Ezek a rendszerek azt hivatottak elősegíteni, hogy a települések, a széles sávú hozzáférés biztosítása céljából alakult helyi partnerségek és a szolgáltatók szaktanácsadásban részesüljenek a tekintetben, hogyan tudnak finanszírozáshoz jutni és személyre szabott üzleti modelleket kidolgozni, s így képesek legyenek gyors széles sávú hozzáférést biztosítani saját közösségeik számára.

Az Európai Bizottság a helyi, a regionális és a tagállami szinten tevékeny érdekelt felek mindegyikét felkéri, hogy nyújtsák be széles sávú hálózatok telepítésére vonatkozó projektkoncepciójukat és projekttervüket. A benyújtás határideje 2014. október 15-e. A legjobb projektkoncepciók elnyerik a Bizottság hivatalos jóváhagyását, és megnyílik előttük a lehetőség, hogy számottevő támogatásban részesüljenek.

Az alábbiakban két példaértékű projektet ismertetünk röviden.
Reggefiber (Hollandia): a projekt 2010-ben indult, és – az Európai Beruházási Banktól és hat kereskedelmi banktól kapott finanszírozásnak köszönhetően – nagyban hozzájárult a rendkívül nagy sebességű FTTH-technológia („üvegszál az otthonig”) térnyeréséhez, mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szolgáltató az optikai kábelt egészen az előfizető otthonáig elvezeti.
Iliad (Franciaország): a cég az Európai Beruházási Bankkal együtt 200 millió euró értékű projektről kötött megállapodást 2012-ben, finanszírozást biztosítva az új generációs hálózatok franciaországi kiépítéséhez. Az összeg 65%-a az FTTH-technológiával kapcsolatos fejlesztés célját szolgálja.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott a témában: „Készek vagyunk segíteni a helyi hatóságoknak, a régióknak, és mindazoknak, akik a széles sávú hozzáférés térnyeréséért küzdenek. Célunk, hogy hozzásegítsük őket azokhoz a gyakorlati tanácsokhoz és pénzeszközökhöz, melyek birtokában könnyebben meg tudják valósítani elképzeléseiket, s ezáltal közösségük javát tudják szolgálni.”

A támogatás a következőket foglalja magában:

  • Személyre szabott visszajelzés: a széles sávú hozzáférés fejlesztését célzó helyi terv kezdeti kiértékelése annak megállapítása céljából, milyen támogatásban lehet az adott kezdeményezést részesíteni.
  • Technikai segítség a Világbanktól: a Világbank az Európai Bizottság szakértőivel együttműködve segítséget nyújt az üzleti modellek kidolgozásához, továbbá tanácsokkal szolgál azt illetően, hogyan lehet olyan nagyságrendű projektet létrehozni, mely jogosult köz- vagy magánfinanszírozásban részesülni.
  • Európai Beruházási Bank: A Bizottság kezdőtőkét bocsátott az Európai Beruházási Bank rendelkezésére az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében, hogy testreszabott finanszírozáshoz juttassa azokat a széles sávú hozzáférés térnyerését célzó projekteket, melyek AAA hitelminősítést kaptak a banktól.
  • Európai strukturális és beruházási alapok: Az Európai Unió 2020-ig 453 milliárd eurót biztosít az uniós régiók támogatására. Ezeknek a forrásoknak az odaítélésénél először élveznek elsőbbséget – más, kiemelten fontos célok mellett – az információs és kommunikációs technológiákhoz (köztük a széles sávú technológiákhoz) való hozzáférést, illetve ezek minőségét és használatát javítani hivatott beruházások.
  • Állami támogatás: A Bizottság különszabályokat határozott meg abból a célból, hogy a széles sávú hozzáférés javítására irányuló beruházások könnyebben részesülhessenek állami támogatásban, gondoskodva egyúttal arról is, hogy ezek a támogatások ne hassanak a verseny ellen. Ennek a lépésnek köszönhetően az elmúlt években számottevően megnőtt a tagországok által nyújtott állami támogatások mértéke. Az állami támogatás igényléséhez nyújt segítséget az a kézikönyv, melyet a Bizottság a közelmúltban adott ki (IP/14/535).

Miért van szükség a „Hálózatba kapcsolt közösségek” kezdeményezésre?
Az európai digitális menetrend célul tűzi ki, hogy 2020-ra az uniós háztartások 100%-a rendelkezzen 30 Mbps sebességű, a háztartások fele pedig legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hozzáféréssel.

Az aktuális adatok szerint 30 Mbps sebességű széles sávú hozzáféréssel jelenleg a háztartások 64%-a, 100 Mbps sebességű hozzáféréssel pedig csak a 3%-a rendelkezik. Ez azt mutatja, hogy a széles sávú hálózatok kiépítésére irányuló beruházások nem érik el a szükséges szintet.

A nagysebességű széles sávú hozzáférés telepítése különösen az elővárosi és a vidéki területeken, valamint a gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő területeken lassú. Az EU-ban a vidéki háztartásoknak mindössze 18%-a fér hozzá széles sávú szolgáltatásokhoz.

Háttér-információk
Az Európai Unióban a széles sávú hálózatok telepítése szempontjából fontos finanszírozási forrást jelent az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz. Ugyanez mondható el az európai strukturális és beruházási alapokról. Az Európai Bizottság a digitális menetrend keretében speciális eszköztárat fejlesztett ki, hogy megkönnyítse az európai strukturális és beruházási alapok forrásainak igénybe vételét a széles sávú hozzáférés javítását célzó intézkedések finanszírozásához. A Bizottság a témában több olyan kezdeményezésről is beszámolót tett közzé, melyek példaértékűek és követésre érdemesek.

Hasznos linkek:

Forrás:
Az EU arra ösztönzi a helyi, a regionális és a tagállami vezetőket, hogy éljenek a széles sávú hozzáférés javítását célzó új finanszírozási és támogatási lehetőségekkel; Európai Bizottság; IP/14/819; 2014. július 10.

A bejegyzés kategóriája: Internet, közigazgatás:külföldön, távközlés
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.