Kormányhatározat a holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről

„1. A Kormány a közszolgáltatási rendszer átalakítása érdekében egyetért olyan állami tulajdonú holding létrehozásával, amely nonprofit alapon, a szolidaritás elvét figyelembe véve, kis ráfordítással, fenntartható módon működik.

2. A Kormány
a) szükségesnek tartja, hogy az új közszolgáltatási rendszer előkészítésére, a szabályozási, gazdasági megalapozó feladatok elvégzésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetésével, az igazságügyi miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter részvételével munkacsoport jöjjön létre;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter igazságügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszter belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) szükségesnek tartja valamennyi közmű-szolgáltatási szektor helyzetének vizsgálatát (hulladékgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás, kéményseprő-ipari szolgáltatás, távhőszolgáltatás, villamos energia szolgáltatás, földgázellátás);

c) felkéri a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy közreműködésével segítse a munkacsoportot feladatainak ellátásában;

d) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a belügyminiszterrel együtt nyújtson be előterjesztést a holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításához szükséges jogszabály-módosítási javaslatokról, a gazdasági megalapozó számításokról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter igazságügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszter belügyminiszter
Határidő: 2014. szeptember 15.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba…”

Forrás:
A Kormány 1465/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata a holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2014. évi 111. szám, 2014. augusztus 15.; 12148-12149. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.