A Kormány 1484/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata a holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításáról

„1. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) a holding alapú közszolgáltatási rendszer Magyarországon a villamosenergia-, a földgáz- és a távhő-közszolgáltatások egy társaságcsoportba történő szervezésével kerüljön kialakításra;

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter lássa el az egységes közműszolgáltató társaságcsoport, valamint a központi adatfeldolgozó társaság feletti tulajdonosi joggyakorlást és a közszolgáltatásokkal kapcsolatos általános szabályozási jogkört;

c) a nemzeti fejlesztési miniszter, mint az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodjon az energiaellátás biztonságáról és lássa el az árszabályozási feladatokat, továbbá a közszolgáltatások megrendelésével kapcsolatos feladatokat.

2. A Kormány felhívja a holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1465/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat 2. a) pontja alapján működő munkacsoportot, hogy a holding alapú közszolgáltatási rendszerre vonatkozó jogszabályok tervezetét, valamint a holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításához szükséges valamennyi kormányzati intézkedésre vonatkozó előterjesztést e határozat 1. pontjában foglaltak figyelembevételével készítse elő és terjessze a Kormány elé.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter igazságügyi miniszter belügyminiszter
Határidő: 2014. október 31…”

Forrás:
A Kormány 1484/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata a holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 116. szám, 2014. augusztus 27.; 12823. oldal (pdf)

A bejegyzés kategóriája: energia, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.