Előterjesztés a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

„A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) működteti a szakterület egyik kiemelkedően fontos rendszerét, a Közúti Központi Információs Rendszert (KÖKIR). A KÖKIR rendszerre vonatkozó – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (NISZ Zrt.) kötött – üzemeltetési szerződés 2014. december 31. napján lejár, azonban a jelentős adatvagyonnal és erőforrás igénnyel rendelkező rendszer további, zavartalan működése kiemelten fontos nemzetgazdasági érdek.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet felhatalmazza a minisztert, hogy rendeletben állapítsa meg azoknak az informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik, továbbá azon költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok körét, amelyek egyedi szolgáltatási megállapodás útján kötelesek igénybe venni a központosított informatikai és elektronikus szolgáltatásokat. A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét az 1. melléklet határozza meg.

A Korm. rendelet felhatalmazása alapján a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklete sorolja fel azokat az informatikai rendszereket, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a Korm. rendelet szerinti központi szolgáltató gondoskodik, vagy amelyek fejlesztésében közreműködik.

Önmagában a KÖKIR rendszer alkalmazásainak üzemeltetése nem kiemelhető az NKH által igénybevett egyéb rendszerekből. Ennek oka, hogy a fennmaradó alrendszerek is összefüggnek a KÖKIR-rel és valamennyi rendszer azonos alap infrastruktúrán működik. Ennek megfelelően az alrendszereket egységes üzemeltetői környezetben érdemes kezelni.

A Korm. rendelet 12/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az NFM rendelet módosítása szükséges.

A véleményezés végső határideje: 2014.szeptember 19.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várju”

Forrás:
Előterjesztés a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról; Belügyminisztérium; 2014. szeptember 10. (Zip-fájl)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.