A Kormány 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozata az Államreform Bizottság felállításáról

„1. A Kormány áttekintette az „Államreform II. – a bürokráciacsökkentés programja” (a továbbiakban: Program) egyes intézkedéseit és megállapította, hogy egyetért
a) az állami humántőke reformjával, így
aa) a fegyveres szervek tagjaira vonatkozó életpályamodell kidolgozásával és bevezetésével;
ab) az állami szférában foglalkoztatottak létszámának – az ellátott állami feladatok függvényében történő – intézményi szintű felülvizsgálatával, majd a tapasztalatok alapján közszolgálati
életpályamodell kidolgozásával és bevezetésével;
ac) a személyi szakmai átjárhatóság megteremtésével, általános ügyintézési képességgel bíró személyi állomány kialakításával;
ad) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi felsőoktatási intézménnyé történő átalakításával;

b) az állami szolgáltatások reformjával;

c) az állami ügyintézés reformjával, így különösen
ca) a kormányablakok – mint az állam és polgárai közötti találkozási pont – országos hálózatának kiépítésével;
cb) az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségeket keletkeztető adminisztratív terhek radikális egyszerűsítésével vagy megszüntetésével;
cc) az új közbeszerzési irányelveknek megfelelő elektronikus közbeszerzési rendszer kialakításával;
cd) az európai uniós források felhasználási rendjének újraszabályozásával;

d) a területi közigazgatás átalakításának folytatásával, így
da) a szakigazgatási szervek működési és szervezeti kereteinek hatékonyabbá tételével;
db) a kormányhivatali szervezetrendszeren kívül eső területi államigazgatási szervek – ide nem értve a rendvédelmi és adóigazgatási szerveket – kormányhivatalokba történő integrálásával;

e) a jogszabályok deregulációs célú felülvizsgálatával.

2. A Kormány a Program végrehajtásáért felelős miniszterként a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki.

3. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a Program egyes intézkedéseinek tudományos és társadalmi megalapozására javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenység elvégzésére létrehozza és működteti az Államreform Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

4. A Kormány felkéri a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát a Bizottság elnöki feladatainak ellátására.

5. A Bizottság tagjait a Miniszterelnökséget vezető miniszter kéri fel.

6. A Bizottság elnöke és tagjai a Bizottságban végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.

7. A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, a feladatai ellátása során jogosult – személyes adatnak nem minősülő, működésével összefüggő – információt kérni a hatáskörrel rendelkező szervezetektől.

8. A Bizottság elnöke a Bizottságon belül munkacsoportot hozhat létre.

9. A Bizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára látja el.

10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

————–

Az Államreform Bizottság elnöke:
Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

Az Államreform Bizottság tagjai:
1. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter
2. Pintér Sándor belügyminiszter
3. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
4. Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere
5. Trócsányi László igazságügyi miniszter
6. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, Miniszterelnökség
7. Domokos László elnök, Állami Számvevőszék
8. Vukovich Gabriella elnök, Központi Statisztikai Hivatal
9. Dancsó József elnök, Magyar Államkincstár
10. Naszvadi György volt államtitkár
11. Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
12. Kovács Árpád elnök, Költségvetési Tanács
13. Jávor András elnök, Magyar Kormánytisztviselői Kar
14. Füredi Károly nyugalmazott államtitkár”

Forrás:
A Kormány 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozata az Államreform Bizottság felállításáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 150. szám, 2014. november 4.; 14804. oldal (pdf)
Az Államreform Bizottság tagjainak névsora elérhető a kormany.hu-n; Miniszterelnökség; 2014. november 5.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.

1 Response to A Kormány 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozata az Államreform Bizottság felállításáról

  1. Visszajelzés: Új szereposztás a felsőoktatásban: Professzor Pityke őrmester és a Párt | Átlátszó blog

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.