A Kormány 1612/2014. (XI. 4.) Korm. határozata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere kiterjesztésére irányuló informatikai rendszerfejlesztési projekt (IIER2) forrásbiztosításáról

„A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az EKOP 1.2.24 – „Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a 2014–20-as KAP ciklus követelményeinek kiszolgálására” projekt megvalósításához szükséges források biztosításához 1 464 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 13. EU Önerő Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím javára az 1. melléklet szerint,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, földművelésügyi miniszter, nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

2. az 1. pont szerint biztosított előirányzat felhasználásakor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt mentesíti az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában előírt beszerzési tilalom alól.
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: folyamatos”

Forrás:
A Kormány 1612/2014. (XI. 4.) Korm. határozata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere kiterjesztésére irányuló informatikai rendszerfejlesztési projekt (IIER2) forrásbiztosításáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 150. szám, 2014. november 4.; 14815. oldal (pdf)
EKOP-1.2.24 – Az MVH Integrált irányítási és Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a 2014-20-as KAP ciklus követelményeinek kiszolgálására ; Széchenyi 2020

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.