A Kormány 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) területi szempontú operatív programként előre meghatározott forráskeret alapján elsődlegesen gazdaságfejlesztési céllal, gazdaság- és településfejlesztési beavatkozásokat tartalmazzon,

2. egyetért azzal, hogy a TOP keretein belül meghatározott források tervezése integrált területi programok kialakításával a következő területi szinteken valósuljon meg:
a) megyei szint,
b) megyei jogú város szintje,

3. egyetért azzal, hogy a TOP és az integrált területi programok keretében folyó tervezés során figyelembe kell venni:
a) a kohéziós politikai kereteket,
b) a Partnerségi Megállapodást,
c) a megye területfejlesztési koncepciójának és programjának fejlesztési irányait,
d) a megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiájának fejlesztési irányait,

4. egyetért azzal, hogy a 2. pontban meghatározott integrált területi programok az 1. mellékletben meghatározott indikatív forráskeretek alapulvételével készüljenek el,

5. egyetért azzal, hogy a 2. pont a) alpontja szerinti tervezési feladatokat a megyei önkormányzat
a) az 1. és a 3. pontban meghatározott keret és szempontrendszer figyelembevételével,
b) a megye közigazgatási területének a megyei jogú város közigazgatási területén kívüli részére vonatkozóan,
c) az érintett települési önkormányzatok bevonásával
végezze el,

6. egyetért azzal, hogy a 2. pont b) alpontja szerinti tervezési feladatokat a megyei jogú város önkormányzata az 1. és 3. pontban meghatározott keret és szempontrendszer figyelembevételével, valamint fenntartható városfejlesztési céllal végezze el,

7. egyetért azzal, hogy a TOP keretében folyó tervezést a megyei önkormányzatok hangolják össze,

8. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti tervezési feladatok elvégzése során
a) a megyei önkormányzatok az 1. mellékletben meghatározott indikatív forráskeretek legfeljebb 67,23%-át,
b) a megyei jogú városok önkormányzatai az 1. mellékletben meghatározott indikatív forráskeretek legfeljebb 32,77%-át
vegyék figyelembe,

9. egyetért azzal, hogy az 5. pont szerinti tervezési feladat alapjául szolgáló indikatív forráskeret 798,68 milliárd forint legyen a 2. mellékletben meghatározott megoszlás szerint,

10. egyetért azzal, hogy a 6. pont szerinti tervezési feladat alapjául szolgáló indikatív forráskeret 387,02 milliárd forint legyen a 3. mellékletben meghatározott megoszlás szerint,

11. egyetért azzal, hogy helyi szinten 43,44 milliárd forint kerüljön biztosításra közösségvezérelt helyi fejlesztésekre,

12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1–11. pontban foglaltakat a TOP kidolgozása és az Európai Bizottsággal való megtárgyalása során vegye alapul,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

13. visszavonja a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozatot.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök…”

Forrás:
A Kormány 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 164. szám, 2014. december 3.; 17563-17566. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, területfejlesztés, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.