Az ICT szektorban működő projektvezetők személyes jellemzőinek hatása a projektsiker alakulására

„…2 Kutatási kérdések és felhasznált módszerek
A kutatás alapvető célja az volt, hogy lehetővé tegye a projektsiker elősegítésének jobb megértését. Ehhez szükségessé vált (a szakirodalomban azonosított hiátusok alapján), hogy a kutatás kimutassa a kapcsolatot a projektvezető karakterisztikáinak egyes elemi között, valamint a projektvezetői karakterisztikák hatását a projektsikerre. Azaz, hogy kimutassa a kapcsolatot a projektvezető projektvezetési szemléletmódja és a projektsiker hierarchikus modellben ismertetett három szintje között, valamint kimutassa a személyiségjegyek hatását a projektvezetési szemléletmódra és a vezetési stílusra. A projektvezetési szemléletmód és a projektsiker jobb megértéséhez óhatatlanul szükséges volt, hogy megvizsgálásra kerüljön, hogy a kvalitatív vagy a kvantitatív eszközök járulnak-e hozzá nagyobb mértékben a projekt sikerességéhez, valamint az, hogy a projektvezetési szemléletmódon belül a tacit vagy explicit tudás van-e nagyobb mértékben jelen.

2.1 Kutatási kérdések és a kutatási modell
Ezek alapján a következő kutatási kérdések kerültek megfogalmazásra:

  • Milyen mértékben járulnak hozzá a kvalitatív és kvantitatív projektvezetési eszközök a projektsiker három szintjéhez?
  • Milyen jellegű (explicit, tacit) tudás van nagyobb mértékben jelen a projektvezető projektvezetési szemléletmódjában?
  • Gyakorol-e számottevő hatást a projektvezető projektvezetési szemléletmódja a projektsiker három szintjére?
  • Gyakorolnak-e számottevő hatást a személyiségjegyek a projektvezető projektvezetési szemléletmódjára és a vezetési stílusára?

…A mintavétel alapjául az ICT szektorban jelen lévő multinacionális leányvállalatok szolgáltak. A multinacionális jelleg a hazai projektkultúra hatásának csökkentése miatt vált fontossá. Közülük került kiválasztásra szakértői becslés alapján öt, amely vezető szerepet tölt be a szektorban. Ez természetesen magával vonja, hogy a kutatás eredményeit csak a hasonló jellemzőkkel bíró szektorokra és vállalatokra lehet kiterjeszteni.
A populációt az öt vállalat projektmenedzserei jelentették, és közülük került kiválasztásra véletlen mintavételi eljárással 31 projektvezető…”

Forrás:
Az ICT szektorban működő projektvezetők személyes jellemzőinek hatása a projektsiker alakulására; Blaskovics Bálint; Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola; 2014. december 17. (pdf)

A bejegyzés kategóriája: informatika, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.