2014. évi LXXV. törvény az európai területi társulásról

„…3. Tevékenység
3. § (1) Európai területi társulás elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható, közhatalmi tevékenységet nem végezhet.

(2) Az európai területi társulás az alapszabályában meghatározottak szerint a térség versenyképességét előmozdító vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben az a célját nem veszélyezteti.

(3) Ha az európai területi társulás tevékenysége, működése megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil tv.) előírt, a közhasznú jogállás megszerzésére vonatkozó feltételeknek, az európai területi társulás közhasznú jogállást szerezhet…”

Forrás:
2014. évi LXXV. törvény az európai területi társulásról; Magyar Közlöny; 2014. évi 168. szám; 2014. december 5.; 18168-18173. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.