Sikeresen zárult „A KEKKH informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű projekt

„A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) tevékenysége során nagy tömegű adatszolgáltatást teljesít az elektronikus nyilvántartásokból a közigazgatási szervek, az önkormányzatok, az üzleti szféra és az állampolgárok részére. Korábban a Hivatal célul tűzte ki a számítógépes szolgáltató-, valamint hálózati kapacitásának (számítási kapacitás, tárhely, sávszélesség) fejlesztését, valamint a szükséges szoftver eszközök és kapcsolódó szolgáltatások biztosítását. A korszerű üzemeltetési környezet kialakítását követően, a szervereket és hálózati eszközöket üzemeltető munkatársak munkavégzése hatékonyabbá és gyorsabbá vált, ezzel is biztosítva a magas biztonsági szintű szolgáltatásnyújtást.

A megújuló közigazgatás kiemelt feladata többek között a működési hatékonyság növelése, a szolgáltatások minőségének javítása, amely törekvés megvalósulását „A KEKKH informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű kiemelt európai uniós finanszírozású projekt is támogatja. Ennek köszönhetően megtörténtek azok a központi IT infrastruktúra beruházások, amelyek eredményeként a Hivatal által megkezdődött egy biztonságos, redundáns Kormányhivatali Szolgáltató Központ kiépítése, amelynek célja a kormányhivatali heterogén informatikai szolgáltatások korszerűsítése és egységesítése. A fejlesztés fontos eleme, hogy a Hivatal a kormányhivatalok központi szolgáltatásainak kialakítása céljából egy telephely-redundáns (Balázs Béla utcai és Róna utcai szervertermek) szolgáltató központot alakított ki, amelynek mindkét ága 10 Gb/s-os Nemzeti Távközlési Gerinchálózati szolgáltatáson keresztül kapcsolódik a területi közigazgatást kiszolgáló körgyűrűkre, míg a telephelyek közötti kapcsolatot egy szintén 10 Gb/s CWDM megoldás biztosítja. Az új hálózati eszközök által nagyobb sávszélességű hálózati kapcsolattal rendelkezik a KEKKH, így a magas szintű szolgáltatásnyújtás mellett nemcsak arra válik képessé, hogy a feladatait nagyobb üzembiztonsággal lássa el, hanem arra is, hogy a többleterőforrások erejéig a jövőben felmerülő igényeket gyorsan és hatékonyan elégítse ki. A KEKKH a projekt eredményeként standardizált, magas biztonsági szinttel rendelkező, korszerű informatikai kiszolgálást tesz lehetővé a funkcionális és szakfeladatok ellátásához, valamint az ügykezelői ráfordítás is csökkent az informatikai infrastruktúrafejlesztése során. Mindez szerver eszközök beszerzése révén valósult meg, amelynek segítségével a Hivatal vállalja egyes általa üzemeltett rendszerek migrációját az új infrastruktúrára, így azok a jövőben nagyobb megbízhatóság mellett lesznek elérhetőek. A fejlesztés továbbá hozzájárul az on-line hatósági ügyintézést nyújtó szervek és az on-line intézhető ügyek számának növekedéséhez is. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg (100%-os uniós finanszírozással), melynek támogatási keretösszege 1.000.000.000 Ft. A projekt 2014. év végén zárul. ”

——-

„ Az év végével lezárul a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEKKH) kiemelt projektje. A szervezet informatikai infrastruktúrájának a megújítását teljes egészében az Európai Unió finanszírozta – jelentette be Arató Dávid, a hivatal elnökhelyettes.

Cserére szorult az elavult eszközpark
Az egymilliárd forintos projektre elmondása szerint azért volt szükség, mert a hivatal évekkel korábbi létrehozatala óta jelentősen elavult az eszközpark, emiatt nehézkessé vált a rendszer üzemeltetése, az elektronikus közigazgatási szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása. A rendszer egy részét ráadásul gyártói támogatással már nem is rendelkező hardver- és szoftverelemek alkották.

A felújítás során mindenekelőtt a szerverek, tárolók cseréjére és a hálózat kapacitásának bővítésére volt szükség. A felhasználható forrás kétharmadát fordították erre. A további egyharmadból vették meg a szükséges licenceket, hajtották végre a kiegészítő fejlesztéseket, valamint fizették a projekten dolgozók bérét.

Az új hálózati eszközök révén nagyobb sávszélességű kapcsolattal rendelkezik a hivatal, és az egyéb fejlesztésekkel többletfunkciókat is kapott, ide sorolható a címtár és a levelezés. A projekt révén a hivatal egy telephely-redundáns központot alakított ki, amely mind a Balázs Béla utcai, mind a Róna utcai szervertermekhez 10 GB/s sávszélességen a Nemzeti Távközlési Gerinchálózati szolgáltatáson keresztül kapcsolódik a területi közigazgatást kiszolgáló körgyűrűkre. A telephelyek közötti kapcsolat alapja is egy 10 GB/s optikai kábel.

Kétszállítós modellt alkalmaztak
Arató Dávid kiemelte, hogy az új rendszer kialakítása kapcsán kettős szállítói bázisra és a jövőbeni bővíthetőséget is célzó szempontokra építettek, így a szervereket részben a HP-tól, részben az IBM-től vásárolták. Telephelyenként 20-20 blade szervert telepítettek, ami további 12-12 szerverrel növelhető a későbbiekben. A virtualizációs technológiát is két cégtől a VMware-től (vSphere 5.5) és a Microsofttól (Hyper-V 2012 R2) szerezték be.

A számítási kapacitás telephelyenként meghaladja a 700 GHz-et, a memóriakapacitás pedig 2,5 terabájt. Ezenfelül telephelyenként 150 terabájt nyers tárkapacitást biztosítanak a a HP tárolók, melyeket kiegészítettek a mentéshez szükséges megfelelő mennyiségű szalagos tárolási kapacitással is. A rendelkezésre álló számítási és tárkapacitás egy-egy telephelyen akár 600 virtuális gép kiszolgálását is lehetővé teszi – hangzott el a tájékoztatón.

Az elnökhelyettes megjegyezte még, hogy már készülnek a rendszer további bővítésére az új uniós fejlesztési ciklusban. A további fejlesztések részben azt a kormányzati célt is szolgálni kívánják, amely előírja, hogy 2018-ra Magyarország területén legalább 30 Mbps sávszélességű legyen a hálózati hozzáférés, és legalább a lakosság fele vegye igénybe az e-kormányzati szolgáltatásokat”

Forrás:
Sikeresen zárult „A KEKKH informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű projekt; Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH); 2014. december 18.
Megújult az e-közigazgatás informatikája; Bitport.hu; 2014. december 18.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, távközlés
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.