A földművelésügyi miniszter 39/2014. (XII. 18.) FM rendelete az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

„1. Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdés a)–f), h) és i) pontjában meghatározott állami alapadatbázisokkal kapcsolatos és az előállításukkor keletkezett iratokra (a továbbiakban: állami alapadatok iratai).

(2) E rendelet alkalmazásában állami alapadatok iratainak tekintendő minden olyan analóg és digitális dokumentum, ami az állami alapadatok adatbázisainak készítésével, minőségellenőrzésével, felújításával vagy forgalomból történő kivonásával kapcsolatos. Így különösen:
a) az újfelmérést vagy térképfelújítást elrendelő,
b) a közbeszerzési eljárás során keletkezett,
c) az újfelmérési vagy térkép-felújítási műszaki,
d) a távérzékelési adatok minőségellenőrzésével kapcsolatos,
e) a közszemlére és forgalomba adási vagy helyezési,
f) az állami átvételi eljárással kapcsolatos,
g) a forgalomból történő kivonási,
h) a selejtezési
iratok.

3. Földügyi és Távérzékelési Levéltár
5. § (1) Az FTL-t, mint állami szaklevéltárat a térképészetért felelős miniszter alapítja. Az FTL elhelyezését, fenntartását és működtetését a FÖMI látja el…”

Forrás:
A földművelésügyi miniszter 39/2014. (XII. 18.) FM rendelete az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról; Magyar Közlöny; 2014. évi 179. szám, 2014. december 18.; 24693-24698. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.