A Kormány 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozata a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről

„A Kormány a területi államigazgatás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása érdekében
1. szükségesnek tartja az integrált területi államigazgatási szervezetrendszer kialakítása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatalok bővítését, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek átalakítását a hatékonyabb, takarékosabb, átláthatóbb és ellenőrizhetőbb államigazgatási működés feltételeinek megteremtése érdekében;

2. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az általuk irányított központi hivatalok 3–6. pontban meghatározott területi államigazgatási szerveire, valamint a szakmai irányításuk alatt álló fővárosi és megyei kormányhivatali szakigazgatási szervekre vonatkozóan

2.1. hajtsák végre a jelen kormányhatározatban meghatározott szervezeti változások megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket,

2.2. gondoskodjanak e határozatban foglaltak szerint a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integráció, valamint a szakigazgatási szervi rendszer átalakítása előkészítésének és megvalósításának feltételeiről, beleértve a saját feladat- és hatáskörükbe tartozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szükség szerinti előkészítését, illetve módosítását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter igazságügyi miniszter emberi erőforrások minisztere földművelésügyi miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 7–10. pontokban meghatározottak szerint…”

Forrás:
A Kormány 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozata a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2014. évi 176. szám, 2014. december 15.; 24470-24472. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.