A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség ellenőrzése

„A belső kontrollrendszer működtetésében alapvető hiányosságokat tárt fel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél (KIFÜ) az Állami Számvevőszék ellenőrzése. Az ÁSZ a KIFÜ 2009 és 2013 között gazdálkodásának és feladatellátásának, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter – korábban a pénzügyminiszter – felügyeleti és irányító tevékenységének szabályszerűségét értékelte.

A KIFÜ (korábban Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ) a kormányzati informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért volt felelős. Megalakulásától a PM fejezethez tartozó intézmények részére végzett számítástechnikai szolgáltatást, rendszerüzemeltetést és fejlesztési feladatokat. Feladatköre az ellenőrzött időszakban folyamatosan bővült, három különböző elnök vezette, a közreműködésével megvalósuló projektek tervezett értéke az öt év alatt 47 milliárd Ft volt. A KIFÜ irányító szerve 2010. június 30-ig a Pénzügyminisztérium (PM), 2010. július 1-jétől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium volt.

Az ÁSZ megállapította, hogy az irányító minisztérium alapítói és irányítási jogosultságait szabályszerűen ellátta. A közfeladat ellátásához, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz azonban követelményeket nem rögzített, nem érvényesített, nem kért számon.

A KIFÜ belső szabályzatai az SZMSZ-ek és az ügyrendek kivételével megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. Az ÁSZ a kontrollok működésében tárt fel hiányosságokat, a teljesítésigazolás, az utalvány ellenjegyzése, és az érvényesítés gyakorlása során nem tartották be a jogszabályi előírásokat. A KIFÜ elnökei nem gondoskodtak a kockázatkezelési és monitoring rendszer működtetéséről. Nem működtettek hatékony, megbízható és pontos beszámolási rendszereket. A belső kontrollrendszer részben megfelelő kialakítása és működtetése kockázatot hordozott a KIFÜ feladatainak szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása során.

A KIFÜ feladatainak megtervezéséhez az ellenőrzött időszakban nem rendelkezett éves munkaprogrammal, féléves és havi tervekkel. A projektek végrehajtásával kapcsolatos feladatokra nem készítettek a felelősségi és információs szinteket, irányítási és ellenőrzési folyamatokat tartalmazó ellenőrzési nyomvonalakat. E feladatait a támogatási szerződésekben, megállapodásokban, projekt alapító dokumentumokban foglaltak szerint látta el.

A KIFÜ az előirányzat-módosítások során a jogszabályi előírások szerint járt el. A költségvetési egyensúlyt biztosító kormányzati intézkedéseket az ütemezésnek megfelelően végrehajtotta, gazdálkodását az egyensúlyjavító intézkedések nem veszélyeztették, pénzügyi helyzete stabil volt. Vagyongazdálkodása szabályszerű volt, a gazdálkodási jogkörökhöz előírt belső kontrollok megfelelően működtek.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az ÁSZ a nemzeti fejlesztési miniszternek és a KIFÜ elnökének fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell készíteniük. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.”

Forrás:
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség ellenőrzése; Holman Magdolna, Gulyás Kata; Állami Számvevőszék; 2015. január 22.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.