A polgármesteri hivatalok irányítása és vezetése, az abban közreműködők feladat- és hatásköre

„A helyi önkormányzatok polgármesteri hivatalai fontos szerepet töltenek be mind az önkormányzati és államigazgatási feladatellátás, illetve önkormányzati adminisztráció, mind pedig – e feladatokkal összefüggésben és azokhoz szorosan kapcsolódva – az önkormányzattal kapcsolatba kerülő ügyfelek ügyeinek intézése, a „köz szolgálata” területén. Indokolt ezért ezt a szerepkört áttekinteni. Már csak azért is, mert magát az önkormányzati struktúrát sem hagyta változatlanul a közigazgatási reform. Változott a jogszabályi környezet, s változást hozott ezzel összefüggésben – a működésben is – a polgármesteri, jegyzői feladat- és hatáskörök módosulása, a körjegyzőségek megszűnése és a közös önkormányzati hivatalok megalakulása, a polgármesteri munkáltatói jogok bővülése s ezzel párhuzamosan a képviselő-testület munkáltatói jogának megszűnése a jegyző tekintetében.

Természetesen e tanulmány – már terjedelmi okokból sem – arra nem ad lehetőséget, hogy az önkormányzati működés egészét vizsgáljuk. Azt azonban lehetővé teszi, hogy az önkormányzati feladatellátásban, annak előkészítő, szervező, adminisztrációs, illetve végrehajtási szakaszában fontos szerepet játszó polgármesteri hivatalok feladatait megvizsgáljuk. Annak érdekében viszont – s a tanulmány fő célkitűzése éppen ez –, hogy a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek egyik szerve, a polgármesteri hivatal, illetve közös önkormányzati hivatal irányításával, vezetésével összefüggő feladatokat, hatásköröket megismerjük, szükség van arra, hogy a polgármesteri hivatal szerepkörét, a helyi önkormányzásban elfoglalt helyét is lássuk. Ezért a címben jelölt alábbi tanulmányt ennek ismertetésével kezdem, majd kitérek a hivatal alapvető feladataira, szervezetére, működésére, s természetesen a polgármesternek és a jegyzőnek a hivatal működésével, működtetésével, az önkormányzati, illetve államigazgatási feladatok ellátásával összefüggő feladataira.” ”

Forrás:
A polgármesteri hivatalok irányítása és vezetése, az abban közreműködők feladat- és hatásköre; Feik Csaba; Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás; 2014/4., 120-143. oldal (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.