A Kormány 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozata a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

„A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a) 935 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint,
b) 266 000 ezer forint tartós átcsoportosítását a 2. melléklet szerint
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

2. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerint átcsoportosított előirányzattal történő elszámolásról, szöveges beszámoló készítéséről és a fel nem használt előirányzat visszafizetéséről a Miniszterelnökség részére;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. január 31.

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy a települési ügysegédi rendszer tervezett szolgáltatásbővítéséhez és elektronikus ügyintézési képesség kialakításához szükséges további eszközök, szoftverkörnyezet és informatikai szolgáltatások részletes meghatározását az ezek kialakításához biztosítandó forrásoldali igény megjelölésével végezze el, és terjessze a Kormány elé.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter
Határidő: 2015. április 1.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozata a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról; Magyar Közlöny; 2015. évi 22. szám; 2015. február 25.; 1735-1736. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.