A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara felmérése a digitalizáció témakörében: „Gazdaság 4.0: Nagy lehetőségek, sok még a tennivaló”

„„A digitális átalakulás a német gazdaság egészére jelentős befolyással van.” Ez derül ki abból az online felméréséből, amit a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara a napokban jelentetett meg.

A „Gazdaság 4.0- Nagy lehetőségek, sok még a tennivaló” c. tanulmány az Ipari-és Kereskedelmi Kamarák közel 2000 vállalkozási tevékenységet folytató külső szakértőjének a válaszadására épül a következő iparágak szerinti megoszlásban: ipar (27%), építőipar (4%), kereskedelem (20%), közlekedés (5%), vendéglátóipar (5%), információ/kommunikáció (8%), pénzügyi szféra (9%) és egyéb szolgáltatások (22%).

Regionális alapon pedig az alábbiak szerint érkeztek a német tartományokból az adatok: 16% Észak-Németországból (Bréma, Hamburg, Alsó-Szászország és Schleswig-Holstein), 32% Nyugat-Németországból (Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Rajna – vidék – Pfalz, Saar-vidék) 16% Kelet-Németországból (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg – Elő- Pomeránia, Szászország, Szász – Anhalt és Türingia), illetve 36% Nyugat-Németországból (Baden-Württemberg és Bajorország).

A tanulmány egyik fő üzenete az, hogy a megkérdezettek 94%-a szerint a digitalizáció nagy befolyással bír a vállalkozások üzleti – és munkafolyamataira.

Eric Schweitzer, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke a tanulmányról szóló nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az infokommunikációs technológiák térhódítása jótékony hatással van a vállalkozások forgalmának a növekedésére (ezt a megkérdezettek egyharmada is alátámasztotta, s „csupán” 8% számolt be ennek az ellenkezőjéről ) és a munkaerőigény emelkedésére is: “minden negyedik vállalkozónál további munkaerő-felvételt eredményez.” Ebben a leginkább érintett területek a kommunikáció, az ipar és a kereskedelem.

A digitalizációnak a forgalomnövekedésre gyakorolt pozitív hatása együtt nő a vállalkozás méretének a növekedésével. A különbség a nagyvállalkozók és a középosztály között különösen az iparban jelentős, a termelékenység ugrásszerű növekedése tapasztalható az előbbieknél. Az ipari nagyvállalkozások 50%-a esetében figyelhető meg forgalomnövekedés, míg a kis-és középvállalkozók esetében ez az arány 27%. Ebből is látható, hogy ők az „Ipar 4.0” tekintetében még nagy kihívások előtt állnak.

A vállalkozások ugyanakkor beismerik, hogy még nagy fejlődési lehetőségek rejlenek ezen a téren. “Csak akkor tudunk nemzetközi szinten versenyképesek maradni, ha sikeresen részt veszünk a digitális világ alapelveinek megalkotásában, valamint eszközeinek és módszereinek a kialakításában és alkalmazásában”- mondta az elnök.

„A szélessávú internetkapcsolat jelentőségét „nem lehet elégszer hangsúlyozni” – emelte ki továbbá Schweitzer. A válaszadók egyharmada ugyanis jelentős hátránynak tekinti a nem megfelelő minőségű internetkapcsolatot.

A politikai döntéshozók és a közösségek ugyanis sokszor alábecsülik a „Gazdaság 4.0” fontosságát: “Innovatív szolgáltatások és alkalmazások a tapasztalatok szerint csak akkor jönnek létre, ha szélessávú internetkapcsolat áll rendelkezésre.” – szögezte le a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara első embere.

A digitális folyamatok elterjedése az infokommunikációs biztonság témakörét is erősen érinti. A vállalkozások több mint fele aggódik, hogy az üzleti adataik elvesznek és/vagy illetéktelenek kezébe kerülnek.

“A tudományos világnak itt a gazdasági szféra segítségére kell lennie abban, hogy közösen olyan megoldásokat találjanak a digitális biztonság fokozása érdekében, amelyek a vállalkozások számára is könnyen alkalmazhatóak”- buzdított Schweitzer.

Utalt továbbá arra, hogy új jogi problémakörök kérdése is felvetül, amellyel a vállalkozóknak számolniuk kell, mivel a jelenlegi törvényi keretek nem megfelelő módon szabályozzák őket. Ez leginkább a szerződési és a szerzői jog, valamint az adatvédelem területére érvényes, illetve egyes hirdetési formákra, valamint a munkajog és versenyjog világára is…

A „Gazdaság 4.0” a vállalkozók számára megnövekedett információ igényt eredményez. A felmérésben résztvevők 88%-a ezt jelentős kihívásnak tekinti. A digitalizáció ugyanis új technikai megoldásokkal gazdagítja a vállalkozások folyamatait, eljárásait, ami információs és tanácsadási szükségleteket von maga után. Ehhez a megváltozott helyzethez való alkalmazkodási képesség pedig döntő tényezővé válik a vállalkozások és így az egész német nemzetgazdaság versenyképességének megőrzésében és növelésében. A Német Ipari-és Kereskedelmi Kamara ezért a kis-és középvállalkozóknak a digitális átalakulásból fakadó megnövekedett információigényét számos tanácsadási programmal, igyekszik kielégíteni.

A válaszadók több, mint kétharmada a megnövekedett beruházási igényeik növekedésére is felhívta a figyelmet.

Ezenkívül tág tér nyílik innovációk bevezetésére. A megkérdezettek 74%-a szerint az innovációs tevékenységeik kiszélesítésére van szükség a digitalizáció adta lehetőségek kihasználásához.

S végül, de nem utolsósorban a felmérésből az is kiderül, hogy a vállalkozásoknak szükségük van megfelelő mennyiségű és minőségű képzett munkaerőre, elsősorban az infokommunikációs biztonság, a folyamatszervezés és a folyamat know-how területén. Ezért „a duális képzési rendszer és a továbbképzési tanfolyamok hatékony továbbfejlesztése továbbra is az Ipari és Kereskedelmi Kamarák feladatlistájának az élén található”- emelte ki a szervezet vezetője.

Megjegyzés: a „Gazdaság 4.0.” viszonylag új keletű fogalom a német gazdasági szaknyelvben, mely nemcsak az ipar (a szorosan vett gyártási tevékenységek), hanem az egész gazdasági szektor területén ösztönzi az információs és kommunikációs technológiák elterjesztését.”

Forrás:
A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara felmérése a digitalizáció témakörében-„Gazdaság 4.0”- Nagy lehetőségek, sok még a tennivaló”; Pászti-Márkus Eszter, TéT attasé; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal; 2015. február 24.
“Wirtschaft 4.0: Große Chancen, viel zu tun”; DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.; 2015. február 5.
Wirtschaft 4.0: Große Chancen, viel zu tun. Das IHK-Unternehmensbarometer zur Digitalisierung (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.