Skip to main content
gazdaságtörvények, határozatok

A Kormány 1104/2015. (III. 5.) Korm. határozata az „ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Szerző: 2015. március 9.No Comments

„A Kormány
1. egyetért az „ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett” című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a szükségessé vált feladatokról, illetve a projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai Bizottság a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az Európai Bizottság döntését követően azonnal

1. melléklet az 1104/2015. (III. 5.) Korm. határozathoz

A projektjavaslat az ERTMS (European Rail Traffic Management System) rádiós rendszer, azaz a GSM-R rendszer 2. ütemének kiépítésére irányul annak érdekében, hogy a külön projektekben megvalósuló vonatbefolyásolási rendszerek kiépítésével együtt biztosítsa a vasúti közlekedés átjárhatóságát a szomszédos országok felé a magyar vasútvonalak meghatározó hálózatán, melynek három nagy csoportja a következő:
1. a TEN-T törzshálózat magyar vonalszakaszai, amelyek a fejlesztés 1. ütemében nem kerültek lefedésre,
2. a TEN-T átfogó hálózat magyar vonalszakaszai, amelyek a fejlesztés 1. ütemében nem kerültek lefedésre,
3. a MÁV és a GYSEV által meghatározott további vonalszakaszok (pl. elővárosi vonalak, szállításszervezés alapján indokolt vonalak, észak-balatoni vasútvonal), tekintettel arra, hogy ezek jelentős forgalma indokolja a biztonságosabbá tételüket.
Az ERTMS rádiós rendszerrel a projekt keretében lefedni tervezett vasútvonal-hálózat hossza összesen 2554 km.”

Forrás:
A Kormány 1104/2015. (III. 5.) Korm. határozata az „ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 26. szám; 2015. március 5.; 1966-1967. oldalak (pdf) vagy Nemzeti Jogszabálytár
Lásd még: ERTMS – European Rail Traffic Management System; Európai Bizottság és European Rail Traffic Management System; Wikipédia