Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

(Európai Bizottság) A regionális politikai beruházások jobb kezelését szolgálja a szakértelem megosztását célzó új kezdeményezés

Szerző: 2015. március 29.No Comments

„A Bizottság a mai napon új platformot indít a közszolgálati tisztviselők számára, hogy a szakértelem és a bevált gyakorlatok egész Európára kiterjedő megosztása révén tovább javuljon az uniós támogatások felhasználása és kezelése. A tagállamok közigazgatási kapacitásainak megerősítését előmozdító TAIEX REGIO PEER 2 PEER (röviden PEER 2 PEER) egy átfogó kezdeményezés része, amely – az Európa 2020 stratégiában, illetve az EU 315 milliárd eurós új beruházási tervében kitűzött céloknak megfelelően – maradéktalanul ki akarja aknázni a regionális politikában rejlő, a munkahelyteremtésre és a fenntartható növekedés biztosítására vonatkozó potenciált.

Unió-szerte a nemzeti és helyi közigazgatások 24 ezer tisztviselője vesz részt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap kezelésében. A PEER 2 PEER célja, hogy tőkét kovácsoljon szakismereteikből, és jobb eredmények elérését tegye lehetővé a szaktudást és a bevált gyakorlatokat megosztó új online platform révén, ahol a közigazgatási szervek segítségnyújtást ajánlhatnak és igényelhetnek.

Corina Creţu regionális politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az európai régiókban élő emberek mindaddig nem fogják érezni a regionális politika keretében támogatott projektek előnyeit, amíg a támogatásokat kezelő helyi és nemzeti közigazgatási szervek nem rendelkeznek megfelelő kapacitással és hatékonysággal. Hivatalba lépésemkor prioritásként tűztem ki, hogy az egyes szintek kiváló minőségű irányítása révén segítsem a közigazgatási szerveket a szakpolitikai beruházásainkból fakadó előnyök kiaknázásában. A PEER 2 PEER kezdeményezés fontos lépés: egy rugalmas és könnyen használható eszközről van szó, amely régióink sajátos szükségleteivel foglalkozik.”

A PEER 2 PEER mai napon sorra kerülő brüsszeli nyitórendezvényén hivatalosan is bemutatják a kezdeményezést a tagállamok és a régiók érdekelt felei és képviselői előtt. A kezdeményezést kísérleti projektként hajtják végre, majd 2016 folyamán értékelik hatásait.

Háttér-információk
A PEER 2 PEER közvetlenül kezeli az európai közigazgatási szervek által a projektirányítás és a beruházások kezelése kapcsán megfogalmazott konkrét kéréseket, az információs és kommunikációs technológiáktól egészen az energiahatékonyságig. Az új eszköz rövid tanulmányutak, szakmai látogatások és műhelytalálkozók révén nyújt majd segítséget.

A PEER 2 PEER rendszert a technikai segítségnyújtás és információcsere (TAIEX) eszköze alapján fejlesztették ki, amely a Bizottság európai szomszédságpolitikával és csatlakozási tárgyalásokkal foglalkozó főigazgatóságán belül már bizonyította sikerességét az előcsatlakozási támogatások uniós tagjelölt országok általi felhasználása terén.

A PEER 2 PEER rendszer legfontosabb jellemzői a következők:

  • Kényelem: rövid szakértői csereprogramok szervezése, ugyanakkor az adminisztratív terhek lehető legalacsonyabb szinten tartása.
  • Rugalmasság: különböző típusú cserékre (tanulmányutak, szakmai látogatások és műhelytalálkozók) van lehetőség a beruházási programokat irányító tagállami hatóságok által azonosított szükségletek kezelése érdekében.
  • Gyorsaság: a szükségletek azonosítását követően gyorsan megvalósíthatók a cserék.
  • Fókusz: a cserék konkrét és egyedi kérdésekre összpontosulnak.
  • Minőség: több beépített mechanizmus biztosítja a szakértők és a cserék minőségellenőrzését és értékelését.

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság megbízásából tanulmány készült, amely megerősítette, hogy nagy az igény az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, illetve a Kohéziós Alapot kezelő szervek közötti szakmai „peer-to-peer” cseréket lehetővé tevő eszköz iránt. A tanulmány szerint a megkérdezettek 90%-a mutatott érdeklődést az egymástól való tanulás iránt, míg 50%-uk jelezte, hogy konkrét kapacitásbővítési szükségleteik vannak.

További információk:
A kohéziós politikai alapok felhasználásának és kezelésének javítása: Memo és honlap

Forrás:
A regionális politikai beruházások jobb kezelését szolgálja a szakértelem megosztását célzó új kezdeményezés; Európai Bizottság; IP/15/4655; 2015. március 24.