Skip to main content
egészségügyközigazgatási informatika

ÁNTSZ: két intézményi fejlesztés lezárultával újabb hatósági eljárások esetében válik lehetővé az elektronikus fizetés

Szerző: 2015. április 2.április 6th, 2015No Comments

„2015. március 31-én lezárul az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) „Az internetes bankkártyás fizetés VPOS használatának kialakítása az OSSKI-ban” című, EKOP-2.A.3-2013-2014-0004 azonosítószámú projektje, melynek eredményeként a hatósági eljárások esetében elérhetővé válik az elektronikus fizetés. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program EKOP-2.A.3, „Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás (EFER projekt)” című konstrukció keretében 51,39 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott.

Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) egy olyan központi elektronikus fizetési szolgáltatási és elszámolási rendszer, melynek segítségével az ügyfelek a közigazgatási ügyek kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségeiket elektronikus ügyintézés során bankkártya, illetve internetbank, a személyes megjelenéssel járó ügyintézés során pedig bankkártya segítségével is teljesíthetik. Az elektronikus fizetés mellett az eddigi befizetési lehetőségek is megmaradnak a jövőben.

Az OSSKI fő tevékenységi területe a sugárbiológiai és sugár-egészségügyi kutatás, képzés, szakvéleményezés, szaktanácsadás, sugárzás-monitorozás és a munkahelyi, környezeti és orvosi sugárvédelem. Elsősorban ez utóbbi kapcsán merül fel igazgatási szolgáltatási díjbefizetési kötelezettség.

A projekt célul tűzte ki többek között az egyes közigazgatási eljárások és a pénzügyi tranzakciók egyértelmű megfeleltetését, a díjak pontos, késedelem nélküli beszedését, a visszaélési, csalási lehetőségek minimalizálását, a díjelszámolások visszakereshetőségének biztosítását, valamint konzisztens, naprakész analitikus adatok biztosítását elemzésekhez, döntés-előkészítéshez.

Az EFER-be integrált elektronikus fizetési lehetőségek használatával és az általa biztosított elszámoló funkció igénybevételével az OSSKI szolgáltatás eredményessége, hatékonysága és költségvetési átláthatósága növekszik.A projekt eredményeként megvalósult közigazgatási online ügyintézéshez kapcsolódó elektronikus fizetési szolgáltatás érezhetően csökkenti a tranzakciók számát és költségeit.

Az EFER által biztosított elszámoló funkció igénybevételével bővülnek a hatósági ellenőrzési lehetőségek, valamint kevesebb időt kell majd az állampolgároknak és a gazdálkodó szervezeteknek az ügyintézéssel eltölteniük, összességében pedig csökkennek az adminisztratív terhek és javul a szolgáltatások színvonala.”

—-

„Újabb hatósági eljárások esetében válik lehetővé az elektronikus fizetés. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) után az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) is csatlakozik az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (EFER). „Az internetes bankkártyás fizetés VPOS használatának kialakítása az OKBI-ban” című, 2015. március 31-én lezáruló, EKOP-2.A.3-2013-2014-0003 azonosítószámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program EKOP-2.A.3, „Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás (EFER projekt)” című konstrukció keretében 53,24 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott.

Az OKBI feladata többek között a kémiai biztonsággal, a toxikológiával, a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével és a kockázat-becsléssel összefüggő feladat- és hatáskörök gyakorlása. A kémiai biztonság tekintetében számos olyan funkció van, melyek esetében hatósági díjfizetés szükséges, mint például az ún. biocid anyagokkal, vagy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások…”

Forrás:
Az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet csatlakozik a központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez (EFER kapcsolódás projekt); Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat; 2015. március 31.
Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás (EFER kapcsolódás projekt) az Országos Kémiai Biztonsági Intézetben; Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat; 2015. március 31.
Lásd még: EKOP-2.A.3. Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás; Széchenyi 2020