Skip to main content
művelődés

VII. Oktatás-Informatika Konferencia

Szerző: 2015. április 2.No Comments

ELTE Pedagogikum Központ – ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2015. május 15-16.

A konferencia célja, hogy szakmai találkozási lehetőséget biztosítson azoknak, akik az e-Learning területén oktatási, neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai témakörben kutatnak, fejlesztenek, vagy éppen a hétköznapok gyakorlatában dolgoznak.

A konferencia kiemelt témakörei:

 • gamifikáció (játékosítás) az oktatásban
 • IKT alapú innováció a tanulásszervezésben
 • közösségi média
 • nyílt oktatás, tanulóközösségek, MOOC

A konferenciára a szakmai jelentkezés új kutatási eredménnyel, jó gyakorlat bemutatásával, fejlesztéssel, esettanulmánnyal történhet. A résztvevők között szívesen látjuk a kutatók mellett a közoktatás és a felsőoktatás pedagógusait, fejlesztő szakembereket, gyógypedagógusokat, akik a konferencia szakterületei iránt érdeklődnek, vagy akár ezekben a témákban önálló előadással mutatnák be eredményeiket:

 • digitális állampolgárság
 • digitális nemzedék
 • digitális tudásbázisok és multimédiás tananyagok
 • esélyegyenlőség IKT eszközök támogatásával
 • interaktív táblák és szavazórendszerek, oktatástechnikai megoldások
 • konnektivizmus, hálózatelméletek az oktatásban
 • oktatás és információs társadalom
 • online tanulási környezetek, LCMS rendszerek, ePortfolió
 • tanítás és tanulás IKT támogatott osztályteremben
 • tanítást, tanulást segítő fejlesztő programok és alkalmazások
 • virtuális tanulási környezetek, kiterjesztett valóság
 • web 2.0, eLearning 2.0, “social networking”
 • webergonómia, akadálymentes online környezetek
 • webstatisztikai elemzések, adatbányászat

…”

Forrás:
VII. Oktatás-Informatika Konferencia; ELTE