Skip to main content
közigazgatás: magyarterületfejlesztés

Ülésezett a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Monitoring Bizottság

Szerző: 2015. május 1.No Comments

„A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) felhívásainak meghirdetéséhez szükséges egyik fontos mérföldkövet teljesítve a TOP végrehajtását felügyelő Monitoring Bizottság fontos döntéseket hozott mai alakuló ülésén.

A bizottsági tagok elfogadták a Monitoring Bizottság ügyrendjét, megtárgyalták az operatív program tartalmát illető fontos kérdéseket, közelebb kerülve ezzel a megyei, megyei jogú városi és települési önkormányzatokat támogató felhívások megjelenéséhez. Tállai András, a TOP Monitoring Bizottság elnökeként hangsúlyozta: a Közép-Magyarországi régión kívüli területileg decentralizált fejlesztések tervezése és megvalósítása a TOP feladata a közszférában, amelynek legfontosabb célja a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás bővítése a helyi önkormányzatok eszközrendszerén keresztül.

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Programot februárban fogadta el az Európai Bizottság. Az operatív program elfogadását követően három hónapon belül kell a Monitoring Bizottságnak felállnia, melyre a mai napon került sor és ez jelentős előrelépés az elkövetkező területi felhívások meghirdetéséhez. A bizottsági ülés legfontosabb feladata ezúttal az volt, hogy elfogadja a működéséhez szükséges ügyrendet, illetve megtárgyalja az operatív programmal összefüggő kérdéseket.

Az államtitkár összefoglalta: A 2014-20-as új uniós ciklusban 1230 milliárdos kerettel rendelkező Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kiterjed a Közép-magyarországi régión kívüli összes megyére és megyei jogú városra. A TOP a vállalkozások és a lakosság számára vonzó környezet kialakítását és az eltérő területi igényeket figyelembe véve a térségek belső erőforrásaira építő fejlesztéseket támogatja, valamint segíti a helyi foglalkoztatási képesség javítását.

A területi operatív program végrehajtásának keretében jelenleg a megyék és a megyei jogú városok megalkotják és véglegesítik az Integrált Területi Programjukat (ITP), amelyet május 11-éig benyújtanak a kormány elé. Az ITP a helyben megvalósítandó területfejlesztési feladatokat tartalmazza, egy olyan „programlista”, amely az összehangolt területi fejlesztések végrehajtásának alapja a 2014-2020 programozási időszakban.

Az Integrált Területi Programokban jelzett területi igények és a Monitoring Bizottság által jóváhagyott kiválasztási kritérium alapján teszi közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium az első, területi igényeken nyugvó pályázati felhívásokat a nyár folyamán.

A 10 magyar operatív program mindegyike külön Monitoring Bizottsággal rendelkezik, amely az operatív program legfelsőbb szintű koordinációs és stratégiai döntéshozó testülete. A Bizottság a társadalmi és szociális partnerek, a regionális fejlesztési ügynökségek, több ellenőrző szervezet, az Európai Bizottság, valamint az érintett kormányzati szervek képviselőiből áll.

A TOP Monitoring Bizottság ülésein konzultál és megvizsgálja az operatív program végrehajtását és a célkitűzések elérésének előrehaladását, az esélyegyenlőségi szempontok és a fenntartható fejlődést szolgáló végrehajtási szempontok érvényesítését, valamint a közös cselekvési tervek végrehajtását.

Alapvető feladata a finanszírozott projektek kiválasztásához használt kritériumok jóváhagyása, valamint a bizottság fogadja el az éves végrehajtási és záró végrehajtási jelentéseket, az operatív programok értékelési tervét és kommunikációs stratégiáját, valamint dönt az irányító hatóság által az operatív program módosítására tett javaslatokról is.

A TOP Monitoring Bizottság évente két rendes ülés tart, a következő ülésre várhatóan nyáron kerül sor.”

Forrás:
Ülésezett a TOP Monitoring Bizottság; Nemzetgazdasági Minisztérium; 2015. április 29.