Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

A hazai kormányzati hatékonyság szerepe az ország versenyképességének megítélésében

Szerző: 2015. május 2.No Comments

„Egy ország versenyképességének meghatározó dimenziója kormányzati és államigazgatási szektorának hatékonysága. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország versenyképességének megítélésében bekövetkezett negatív előjelű változás széleskörűen ismeretes, arról azonban, hogy ebben mekkora szerepet játszott a kormányzati szektor hatékonysága megítélésének változása, érdemben kevesebb szó esik. Az elemzés az IMD World Competitiveness Center által publikált adatok felhasználásával arra a kérdésre keresi a választ, hogy az elmúlt másfél évtizedben a kormányzati szektor hatékonyságának megítélése tendenciaszerűen és regionális viszonylatban hogyan alakult, ezáltal pedig ez a dimenzió milyen mértékben volt képes hozzájárulni Magyarország versenyképességének alakulásához.”

Forrás:
A hazai kormányzati hatékonyság szerepe az ország versenyképességének megítélésében; Felméry Zoltán; Nemzet és Biztonság; 2014/4.; 129-142. oldalak (pdf)