Skip to main content
gazdaság

Az Európai Unió 2015. évi kutatási és innovációs eredménytáblája

Szerző: 2015. május 10.No Comments

„Európa innovációs kapacitásának és globális versenyképességének növelése további erőfeszítéseket igényel. Bátorítani kell a forradalmi ötleteket és elősegíteni azok kereskedelemben való elterjedését. Az innovációs teljesítmény legutóbbi európai rangsorából többek között ezek a következtetések vonhatók le.

Az Innovatív Unió 2015. évi kutatási és innovációs eredménytáblája azt mutatja, hogy az Európai Unióban az innováció szintje stabil maradt. A válság ugyanakkor nyomot hagyott a magánszektor innovatív tevékenységén: az innovatív cégek száma csökkenőben van, csakúgy, mint a kockázatitőke-befektetések, a kis- és középvállalkozások innovációi, a szabadalmi bejelentések, a csúcstechnológiás termékek kivitele és az innovatív termékek forgalma. Noha az emberi erőforrások, az üzleti szektor kutatás-fejlesztési befektetései és a tudomány színvonala terén történtek előrelépések, mindez nem elég az innovációs teljesítmény erősítéséhez.

Az összesített rangsorban ismét Svédország jár elöl az innovációban, őt követi Dánia, Finnország és Németország. A leggyorsabb növekedés az innováció terén Máltán, Lettországban, Bulgáriában, Írország, az Egyesült Királyság és Lengyelország tapasztalható. Világviszonylatban az EU-t még mindig megelőzi az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea.

A kutatásért, innovációért és tudományért felelős biztos, Carlos Moedas kijelentette: „Több befektetésre van szükségünk az EU innovációs teljesítményének növeléséhez. Ennek együtt kell járnia a feltételek javulásával az innovatív termékek és szolgáltatások egységes európai piacán. Ezzel uniós szinten foglalkozunk, és készen állunk arra, hogy segítsük a tagállamokat a közberuházásaik hatását javító reformok megvalósításában.”

A kutatás és innováció szempontjából jelentős szerephez jut az Európai Stratégiai Beruházási Alap, különösen a kockázatitőke-finanszírozás válság előtti szintre való visszaállításában. Ezenkívül a Bizottság a tőkepiaci unión keresztül kívánja tovább javítani a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – forráshoz jutását. A Horizont 2020 uniós kutatásfinanszírozási program és a strukturális alapok közötti szinergiák erősítése fontos szerepet fog játszani a beruházások ösztönzése terén.

Az új szakpolitika-támogató eszközön keresztül a Bizottság segíteni fogja a tagállamokat nemzeti kutatási és innovációs rendszerük megreformálásában és a vállalati innováció ösztönzésében.

Az egységes piacra vonatkozó stratégiája részeként a Bizottság az innovációbarát üzleti környezet megteremtése felé vezető újabb lépéseket fog bemutatni az év folyamán. Ezenfelül erőfeszítéseket tesz az egységes hatályú európai szabadalom megfelelő működéséért, valamint azért, hogy a szabványok jobban segítsék az innovációt.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság intézkedéseket tesz az ipar digitális átalakításának felgyorsítása, valamint egy olyan üzleti környezet megteremtése érdekében, amelyben az innovatív vállalkozások kibontakozhatnak, és innovációik szellemi tulajdonjogának védelme egyszerűbb és megfizethetőbb.

Az Innovatív Unió eredménytábláján belül az összesített innovációs index rangsora, valamint a 28 tagállam és más európai államok innovációs teljesítményének országonkénti összefoglalása az alábbi tájékoztatóban megtekinthető.

Háttér-információk
Az Innovatív Unió éves eredménytáblája összehasonlító értékelést ad az uniós tagállamok kutatási és innovációs teljesítményéről. Az eredménytábla egy nem kötelező, ám igen hasznos eszköz, mivel segít a tagállamoknak felmérni kutatási és innovációs rendszerük erősségeit és gyengeségeit, és felismerni, hogy mely területre kell koncentrálniuk erőfeszítéseiket az innovációs teljesítmény növelése érdekében. Az eredménytáblán az EU tagállamain kívül Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Törökország, Izland, Norvégia és Svájc szerepel. Korlátozott számú, nemzetközileg elérhető mutató tekintetében Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, India, Japán, Oroszország, Dél-Afrika, Dél-Korea és az Egyesült Államok is szerepelnek rajta. Az Innovatív Unió 2015. évi eredménytábláját egy részletesebb elemzéssel is kiegészítették, amely az egyes mutatók szerint külön rangsorolja a tagállamokat (H melléklet).

Az Innovatív Unió eredménytáblája az egész innovációs rendszerre vonatkozik, egyaránt figyelembe véve a köz- és magánszféra innovációs kapacitását. Az eredménytábla összesen 25 különböző mutatót rögzít, amelyek tartalmazzák az innováció külső feltételeit, a cégek saját innovációs tevékenységének szintjét, és hogy mindez hogyan válik az egész gazdaság javára.”

Forrás:
Az innováció felszabadítása az európai növekedés serkentése érdekében; Európai Bizottság; sajtóközlemény; 2015. május 7.
További információk az Innovatív Unió eredménytábláiról (Innovation Union Scoreboard 2015)
Innovation performance: EU Member States and international competitors compared (Fact Sheet); Európai Bizottság; 2015. május 7.