Skip to main content
közigazgatás: magyar

Pályázat: helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámcsökkentés)

Szerző: 2015. május 10.No Comments

„…I. A pályázat célja
A támogatás célja, központi költségvetési forrás biztosítása a települési önkormányzatnak az általa fenntartott intézményben a feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2014. szeptember 30. napját követően hozott döntéseihez kapcsolódó 2014. és 2015. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.

II. Pályázók köre
Települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó).

III. A támogatás formája
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

IV. Keretösszeg
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 2. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 1 200,0 millió forint áll rendelkezésre…”

Forrás:
Belügyminisztérium; 2015. május 6. (pdf)
Szerkesztői megjegyzés: Szerencsésebb lett volna a dokumentumot nem képként, hanem szövegként kiadni a pdf-fájlon belül.